NIKDY SE NEVZDÁVEJ!

V knize Zjevení o sobě Kristus říká, že je: „Ten, který otevírá a zavírá dveře“ (viz. Zjevení 3:7). Tento dopis byl poslaný křesťanům ve starověké Filadelfii, církvi, kterou Pán pochválil, že se trpělivě držela Jeho slova a nikdy nezapřela Jeho jméno. Jednoduše řečeno, v jejich nejtěžších zkouškách stáli tito lidé věrně na Božím Slovu. Neobviňovali Pána, že je zanedbává, či že si zacpal uši před jejich voláním.
Zjevně proti nim šel Satan a lhal jim. Jeho knížectví a mocnosti temnoty, lživí duchové chrlili ze samého nitra pekla a říkali, že Bůh zavřel každé dveře a že není hoden uctívání a důvěry. Ale tito věřící, kterým Ježíš řekl, že mají jen malou moc, vydrželi důvěřovat a trpělivě čekat na Boha, až vloží klíč do dveří a otevře je. On drží klíč ke každým zavřeným dveřím - a On jediný se postaví před nás a otevře nám dveře.
Zde je zaslíbení, které jim Pán dal a je také naším zaslíbením:
„Protože jsi zachoval Můj příkaz vytrvat, také Já tě zachovám od hodiny zkoušky, která přijde na celý svět, aby prozkoušela ty, kteří sídlí na zemi“ (3:10). 
Ale ty - protože stále důvěřuješ Jeho zaslíbením a jsi ochotný zemřít ve víře, dokonce i když nevidíš  jeho zaslíbení naplněná – budeš ochráněn od tohoto celosvětového pokušení a pádu do nevěry. Bůh slyšel tvůj pláč a zná správný čas a hodinu, kdy otevře všechny dveře. Nikdy se nevzdávej!
Nikdy nepochybuj. Stůj na Jeho zaslíbeních. On tě nezklame!