POLIBEK SPASITELE - Nicky Cruz

Když mluvím na evangelizačním tažení, snažím se najít vhodná slova pro vyjádření nadpřirozené události, momentu, kdy Ježíš vstoupil a proměnil můj život. Ale musím to udělat spravedlivě. Nejlepší způsob, na který jsem přišel, je skrze jednoduché přirovnání. 
Říkám lidem, že jsem se cítil, jako když jsem na operačním stole, je mi zima, jsem naštvaný a zmatený. Ježíš byl chirurgem, který stál nade mnou. Moje srdce bylo zlomené. Jemně se mně dotkl a zavřel moje oči, potom otevřel hrudník, sáhl hluboko dovnitř mé osobnosti a vytáhl ven moje srdce. Držel je ve svých rukou, srdce naplněné nenávistí a hněvem a hořkostí, které mne stravovaly - zlomenost pramenící z mojí minulosti a kletba, která ničila můj život a duši. 
Ježíš pomalu vzal moje srdce, přiblížil je ke svým ústům a políbil je. Pohladil je a ošetřil rány. Potom je vložil zpátky do hrudníku a uzavřel mne. Okamžitě jsem věděl, že je mi lépe, že už moje srdce není zlomené. V daný okamžik jsem také věděl, že jsem novým stvořením. Měl jsem nové srdce - srdce lásky, soucitu a pokání. Všechny pocity nenávisti a zášti byly pryč. Moje hříchy byly odpuštěny a už napořád jsem byl volný!
Pořád se snažím zadržet slzy pokaždé, když použiji toto přirovnání. Okamžik, kdy Ježíš vešel do mého srdce a zachránil mne, je tou nejvzácnější zkušeností v mém životě. Předtím nikdo moje srdce ani nepolíbil. To jsem potřeboval nejvíce od svého nového Otce.
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.