PŘIVEĎTE KRÁLE ZPĚT! - Carter Conlon

"V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč nepřivedete krále zpět?" (2.Samuelova 19:10-11).
Král David, sám podoben Kristu, vzkazoval těm, kdo měli duchovní vliv a autoritu:"Proč jste ti poslední, kdo chce přivést krále zpátky?"
To by mělo být voláním našich srdcí i dnes -- "Přiveďme Krále zpět!" Celou noc můžeme proplakat, ale ty i já máme naději, že, tak jako to bylo s Davidem, i náš národ rozpozná, co bylo ztraceno, a znovu přivede Krále zpátky. Krále, který uzdravuje, zachraňuje, vrací zrak. Přiveďme zpět Krále, který otvírá vězení a dává novou píseň každému srdci. Přiveďme zpět Krále do našich ulic, škol a univerzit!
Samozřejmě, začíná to u tebe a u mě -- v našich soukromých životech. Musíme sestoupit z "horní místnosti" a odvrátit zrak z věcí, na které se nemá upírat. Kde jsme selhali, uklouzli nebo ztratili zápal pro Boží království - tam přiveďme Krále! Kde naše srdce pro chudé a ztracené ochladla - tam přiveďme Krále! A já vás ujišťuji, že až se Král vrátí domů, vypukne radost, tanec, veselí a vítězný pokřik, jak jsme to ještě nikdy nezažili. Haleluja!
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.