POVZBUZENÍ Z JEHO SLOVA

V posledních několika dnech jsem meditoval nad Žalmy 142 a 143. Doporučuji vám udělat si čas ke čtení těchto mocných žalmů, neboť vás povzbudí ve víře.
Zajímalo mě, čím si procházel David, když řekl: „Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku!“ (142:4). Totéž opakuje v 143:4: „Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá v nitru.“ David vlastně říkal Bohu: „Topím se v problémech. Mí nepřátelé na mě útočí. Jsem z toho skleslý.“ Volal k Bohu: „Věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán … Vyveď mě ze žaláře“ (142:7-8).
Milovaní, tato slova jsou zapsána kvůli nám, aby nás poučila. Je to povzbuzení pro všechny z Božího lidu, kteří jsou přemoženi problémy a souženími.
Opravdu většina z nás žije ve světě, kde v našich životech dochází čas od času k naprostému přemožení okolnostmi. Stejně jako David čelíme celé záplavě problémů; jsme trápeni i pro svou spravedlnost.
A právě v těchto těžkostech se učíme hledat Boha a volat k Němu ve své bolesti. David řekl: „Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám“ (142:3). „Odpověz mi pro svou věrnost“ (143:1, přel.) Dokonce i teď tě přemáhají životní okolnosti? Udělej totéž co David:
„Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země“ (143:6).
Přijmi povzbuzení. Bůh má všechno pod kontrolou! V pravý čas uspokojí tvou potřebu.