ŽÁDNÝ NEDOSTATEK V ŽIVOTĚ S PÁNEM

Každý věřící, jenž si přeje dělat Bohu radost svým modlitebním životem, si musí nejprve položit otázku: „Má Bůh všechno, co potřebuji, nebo musím jít pro odpověď někam jinam?“
Vypadá to jako jednoduchá otázka – možná jako taková, kterou netřeba pokládat. Většina křesťanů by odpověděla: „Ano, samozřejmě, že věřím, že Bůh má všechno, co potřebuji.“ Ve skutečnosti o tom ale mnozí z nás nejsou přesvědčeni! Říkáme, že tomu věříme, potom však udeří krizová situace a nám se zdá, že Bůh neodpovídá. Tehdy často opravdově nevěříme, že má to, co potřebujeme.
Pavel nás nabádá: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:19). Pán má zásobárnu hojnosti pro uspokojení každé naší potřeby. A věrní služebníci o tom vědí.
Bůh se snažil po dobu čtyřiceti let přesvědčit Izraelity, že nikdy nebudou mít nedostatek. Slíbil, že bude jejich stálým zdrojem a poskytovatelem. „Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal; znal tvé putování touto velikou pouští. Už po čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh s tebou; v ničem jsi nestrádal“ (Deuteronomium 2:7).
Bůh říkal: „Se mnou neexistuje žádný nedostatek. Mám všechno, co potřebujete. A já vám to dávám.“
„Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země … země … bez nedostatku ...  Budeš jíst dosyta“ (8:7, 9-10).
Nyní nás Hospodin přivádí do naší Zaslíbené země: ke Kristu! Ježíš je pro nás stálým místem, v němž nikdy není nedostatek. Představuje plnost božství v těle.
Ve Starém zákoně měli věřící shekinah Boží slávu. Bůh však říká, že nám dává dokonce něco lepšího a že je to samotná.