KRISTOVI POSLOVÉ - Gary Wilkerson

„Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte  se smířit s Bohem“ (2. Korintským 5:20).
Stát se „posly Kristovými“ není něco, o co bychom usilovali. Jsi-li křesťan, jsi misionář. To neznamená pouze být poslán do ciziny nebo dělat evangelizace. Tato misie, na níž jsme se ocitli, znamená mít v srdci takovou lásku k Bohu, že chceme vidět druhé, jak rovněž přicházejí k poznání téže lásky.
Dovolte mi uchopit to za jiný konec a říci, že vůbec nejde o vyslání; ani o zasažení vašich sousedů. Jedná se o to, jakým jste misionářem.
„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami“ (Matouš 23:15).
Ježíš zde říká: „Chodíte z jednoho místa na druhé a pokoušíte se získat konvertitu, novověrce, a když jednoho získáte, stane se horším, než jste vy.“ Je jasné, že toto není zdravá evangelizace!
Misie, o které dnes hovořím, není o tom, co říkáme nebo k jaké dobročinné organizaci patříme nebo kam jdeme. Musíme klást důraz na to, kým jsme. Jste misionáři pro své rodiče. Jste misionáři pro své děti. Jste misionáři pro svého životního partnera. Jste misionáři pro svého souseda.
Jakým žijete životem, jaké máte srdce, jaké žijete evangelium – zda má moc a proniká do vaší duše, aby vás do určité míry změnilo – to vás natolik proměňuje, že dokážete změnit a proměnit svět kolem vás.