BŮH JIŽ PROMLUVIL - Carter Conlon

Existuje mnoho důvodů, proč Bůh mlčí, chci se s vámi ale sdílet o tom, co mi nedávno položil na srdce. Občas může Bůh mlčet jen proto, že k vám již promluvil! Když se nad tím zamyslíte, jak potom můžete obvinit Boha, že mlčí, když vám zanechal 66 dopisů, tisíce veršů? On nemusí nic opakovat. Nejste snad rádi, že kniha Genesis neříká: „Bůh řekl: 'Budiž světlo. Budiž světlo.'“?
Kdybychom (vy i já) existovali již první den, kdy Bůh řekl: „Budiž světlo,“ tančili bychom radostí od 6 hodin ráno až do 6 hodin večer.
Najednou však, jakmile by se začalo stmívat, bychom propadli panice: „Ale ne, věděl jsem, že to nevydrží! Věděl jsem, že světlo pomine. Asi jsme udělali nějakou chybu. Asi jsme dostatečně nečetli Písmo.“
Světlo pohasíná a my prožíváme 12 hodin zármutku – dokud se světlo znovu neobjeví, a pak zjistíme, že když Bůh řekl: „Budiž světlo,“ nemyslel tím, že nebude existovat noc; že nebude existovat období, kdy neuvidíme. Nemyslel tím, že budeme vždy schopni chápat všechno, co se děje v nebeské sféře. Vždycky se ale znovu objeví světlo a my vidíme, že to, co Bůh řekl, se neustále naplňuje, aniž by to musel opakovat.
Jeden důvod, proč může Bůh mlčet, je ten, že existuje stanovený čas, kdy se má jeho Slovo splnit. Jedním takovým biblickým příkladem je Josef, jemuž bylo dáno neuvěřitelné zaslíbení, že jednou bude vládnout. Měl se stát člověkem, jehož prostřednictvím bude poskytnuto obrovské zaopatření. Byl však stanoven čas, kdy se mělo toto zaslíbení splnit, a on musel respektovat Boží plán.
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.