JAK JEN MŮŽEME MLČET? - Nicky Cruz

Bůh mě zachránil tak, že si namlouval mé srdce. Jak moje víra a oddanost k Němu rostly, moje vědomosti a porozumění se prohlubovaly, stejně tak touha studovat, učit se a zakořeňovat se v Jeho moudrosti. Proces učení a dozrávání bude pokračovat až do mé smrti, ale začal tím, že mluvil k mému srdci, ne k rozumu.
Vyrostl jsem v rodině, která o Ježíši nic nevěděla. Matka a otec byli dětmi temnoty, ponořeni hluboko v okultizmu, slepí na světlo Ježíšovi milosti. Živě si pamatuju matčiny oči. Byly studené, temné a prázdné. Bez citů. Nic v nich nebylo: láska, cit, soucit … nic, jen temnota. Podívat se jí do očí bylo jak podívat se do pekelné propasti. Někdy jsem měl pocit, jakoby na mě sám Satan upíral pohled přes vyprahlé, prázdné oči mé matky.
Z milosti Boží jsem později dovedl ke Kristu otce i matku. Matčin život se stal mocným svědectvím o úžasné Boží milosti, a já jsem v jejích očích mohl poprvé vidět lásku a soucit, po kterých jsem vždy toužil. Prázdnota byla pryč, na jejím místě byla čistá krása– duše zproštěna nenávisti a zoufalství. Byla dítětem svobody.
Jak můžeme mlčet, když jsme byli svědky zázračné proměny duše, která byla vyproštěna ze Satanovy vlády? Když jsme jednou viděli, co Ježíš může udělat v životě a přes život oddaný Jeho vůli, jsme změněni navždy. Začneme toužit po Jeho moudrosti a zmocnění, které nabízí Duch Svatý.  Nemůžeme přestat prosit za ztracené, a toužíme, aby byli zasaženi Božím odkazem.
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.