TAJEMSTVÍ VÍTĚZNÉHO ŽIVOTA

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu“ (List Judův 20-21).
Když čtu v Bibli tyto verše, slyším, jak mi Duch svatý jemně šeptá: „Davide, chci, abys vstoupil do plnosti a radosti mé lásky. Znáš teologickou teorii. Ale ještě jsi nezažil opravdový odpočinek duše, který přichází, když zůstáváš v mé lásce. Až doposud jsi v tom byl pouze po kotníky. Je zde však celý oceán, v němž můžeš plavat.“
Bible je plná pravdy Boží lásky. Přesto však přiznávám, že někdy začnu pochybovat o tom, jak by mě Pán mohl vůbec milovat. Ne že bych pochyboval o Jeho lásce. Je to spíše mé selhání, že si nedokážu uchovat vědomí a jistotu Jeho lásky ke mně.
Odhalení Boží lásky přichází, když se znovu narodíme. Kdybyste se zeptali většiny křesťanů, co vědí o Boží lásce k nim, odpověděli by: „Vím, že mě Bůh miluje, protože dal Svého syna, aby za mě zemřel.“ Citovali by verš z Jana 3,16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Je to úžasný okamžik, když porozumíte této pravdě: „Bůh mě miloval, když jsem byl ztracený, zničený, cizinec. A dokázal Svou lásku ke mně tím, že za mne obětoval Svého syna.“
Pochopení Boží lásky je klíčem k vítěznému životu. Mnozí duchovně vychladli, protože si tuto Boží lásku k nim neuvědomují. Nevědí, že největší zbraní proti Satanovým útokům je být plně přesvědčen o Boží lásce a že toto přesvědčení získáme skrze odhalení Svatého Ducha.