NECHTE SVÁ SRDCE OTEVŘENÁ - Gary Wilkerson

"Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina, a kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobyl město" (Přísloví 16:32). Není to zajímavé? Chceme dát svůj život Evangeliu a službě Pánu, ale pokud nedospějeme a nebudeme duchovně růst a sytit své vlastní srdce a duši, pak dobývání města bude jen o zisku města samotného. Ale bude to město plné bídných, frustrovaných, ustrašených a depresivních lidí.
Dobývání  města pro Boží království vlastně znamená mít srdce plné Pánovi radosti, tak, že se můžeme vydat novým směrem. Znamená to, že musíme vést naše vlastní srdce, pozorovat a řídit "naše vlastní město".
Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života (Přísloví 4:23). Víš, co to znamená? Všechny důležité věci v životě proudí ze srdce. Většina z nás jako věřící usilujeme o to, abychom tyto věci získali, ale již nám byli dány, v Kristu Ježíši. Petr říká, že Ježíš "nám dal vše, čeho je třeba k životu a zbožnosti" (2. Petrův list 1:3). Učíme, že nová smlouva o kříži Ježíše Krista je dokončenou prací. Všechen  mír a radost, který pro vás připravil, už vám byl dán. 
Pocity jako bolest, deprese a zklamání určitě nechcete cítit, ale když potlačíte tyto nepříjemné pocity ve svém srdci, nebudete schopni cítit ani ty dobré. Nechte tedy svá srdce otevřená a požádejte Ducha svatého, aby vám pomohl vypořádat se s bolestí ve vašem životě. Neutíkejte od ní. Neschovávejte se před ní. Střežte svou vlastní vinici - řešte problémy. Ale pamatujte si, že to všechno potřebuje čas, takže nebuďte netrpělivý, když dovolíte Duchu svatému dělat jeho práci.