VÁŠ ZOUFALÝ PLÁČ

Věříte, že Hospodin chce rychle přispěchat a vyřešit vaše problémy? V této věci mnoho křesťanů selhává. Vědí, že Bůh má vše, co potřebují a že se o ně stará. Když však ihned neodpovídá na jejich prosby, začnou přemýšlet na důvody, proč tak nechce učinit.
Na hoře Karmel mluvil Elijáš s hrdostí o svém Hospodinu. Vysmíval se Baalovým prorokům a obviňoval jejich boha, že na ně zapomněl: „Od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: ‚Baale, odpověz nám!' Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl…V poledne se jim Elijáš začal posmívat: ‚Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!' Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev…Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost“ (1. Královská 18,26-29).
Poslechněte si ta slova znovu: „Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost.“
Přesně takto často Boha obviňujeme. Modlíme se, voláme nahlas k Pánu, ale jdeme si svou cestou a nevěříme, že nás slyšel. Odcházíme z Boží přítomnosti – pryč z naší modlitební komůrky – a pochybujeme, že naslouchá našemu pláči.
Pán je však vždy připraven poslouchat a odpovědět na naše volání o pomoc. Moc se mi líbí, co o Něm řekl David: „Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný…V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš“ (Žalm 86,5.7)
Hospodin čeká na váš zoufalý pláč, s nímž se na něj obrátíte s dětskou důvěrou.