ZNÁŠ MĚ

Pán se nás ptá, "Opravdu mi věříš, že vidím, čím přesně teď procházíš?"
V době, kdy čteš tento odkaz, pravděpodobně procházíš něčím, co vyžaduje, aby Pán jednal ve tvém zájmu. Samotná podstata tvého problému vyžaduje odpověď.
Věříš, že Bůh s radostí sleduje každý tvůj pohyb, stejně jako to dělá otec se svým dítětem? Věříš, že koná jako milující a starající se Otec - počítá každou slzu, slyší každé povzdechnutí, zatímco nad tebou bdí?
To je přesně způsob, jakým Ho Bible popisuje. "Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší  jejich volání o pomoc. Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení (Žalm 34:16, 18)
Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí (Žalm 103:13).
Hebrejské slovo "soucit" má v tomto verši význam "hýčkat, milovat, být soucitný." Písmo říká, že Bůh hýčká ve svém náručí ty, kteří se ho bojí (věří mu). A On říká, "Znám všechny tvé myšlenky, všechny tvé obavy. Znám všechny bitvy, kterým musíš čelit. A na tom všem mi záleží.“
David napsal slavnou pasáž na toto téma: "Hospodine, Ty....mě znáš. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám - už dávno znáš mé úmysly. Rozebrals mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku - hle, Hospodine, ty už všechno víš (Žalm 139:1-4).
A jak vzácné jsou pro mě Tvé úmysly, Bože! Jak mnoho jich je! Kdybych je chtěl spočítat, je jich víc než písku (Žalm 139:17-18).
David tím říká: "Bůh o mně ví všechno, vidí každý můj pohyb, dokonce i moje myšlenky. Všude, kam se obrátím, tam On je."