JEHO MILOSRDENSTVÍ JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT

Tady je jeden z nejčastěji citovaných a zpívaných veršů z Božího slova: „Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem“ (Žalm 63:3). Možná se ptáte: „Co to znamená, že jeho milosrdenství je lepší než život?“
Pravdou je, že život je krátký. Uvadá jako tráva, jedno období je tu a pak náhle, je pryč. Přesto Boží milosrdenství trvá věčně. I v budoucnu bude Ježíš stále stejně něžný a milující tak, jako dnes. Lidé Vám můžou vzít život, ale nemůžou od vás odejmout Boží milosrdenství.
Zamyslete se nad tím na chvíli. Bůh se na Vás nezlobí za Vaši prohru. Pokud jste připraveni zanechat hřích, může Vám být odpuštěno a můžete být obnoveni hned teď. Boží slovo nám říká, že nic nás nemůže odloučit od Boha – ani vlastní pocit viny a odsouzení. Můžete říct: „Můj život je požehnáním Hospodinu. Jsem schopný radovat se a chválit Ho. Bylo mi odpuštěno, jsem čistý, svobodný, ospravedlněný, a spasený.“
Nezáleží na tom, jak moc lidé kolem nás zhřešili. Bůh pořád miluje všechny. Proto poslal svého Syna. A tohle bychom měli rozhlašovat po celém světě.
David řekl: „Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění“ (Žalm 40:10). To je jeho touha pro nás pro všechny.
Máte milujícího, něžného Otce, který se o Vás stará. Každou jednu Vaši slzu má spočtenou. Zná všechny Vaše potřeby, i myšlenky. A miluje Vás! Kdybyste byli schopni pochopit, jak něžný je k Vám – jak je trpělivý, starostlivý, připravený odpustit Vám a požehnat Vás – nebyli byste schopni udržet se. Volali a chválili byste Ho až byste ztratili hlas: „Jeho milosrdenství je lepší než život!“