DUCH A MOC ELIÁŠE

Starý Zákon končí tímto slavným proroctvím„Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím“ (Malachiáš 4:5-6).

Ježíš řekl o Janovi: „Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít“ (Matouš 11:14). Ježíš tím říká: „Jan Křtitel má ducha a moc Eliáše – jestli jste schopni to vidět.“ Čteme, že anděl Páně prorokoval Zachariášovi, že jeho syn půjde před tváří Hospodinovou „v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid“ (Lukáš 1:17).

Věřím tomu, že Malachiášovo proroctví platí i pro dnešek. Věřím, že Bůh opět vylije ducha a moc Eliáše na mnoho svých vyvolených služebníků a tito muži a ženy si Bůh mocně použije k tomu, aby přinesli obnovu rodin. Budou se rušit rozvody! Děti budou usvědčeny ze vzpoury a vrátí se k svým rodičům s láskou.

Toto proroctví se naplňuje přímo před našima očima – právě teď. V jednom městě v Texasu, jeden skromný pastor se začal modlit za spásu mladých na místních školách. Bůh jej pomazal s dynamickým duchem a mocí Eliáše a nejenom že se obrátili stovky mladých na místních školách, ale obnova se šíří i na další školy, na které zajde. Ne stovky, ale tisíce středoškoláků jsou usvědčeni ze svých problémů s drogami, alkoholem, sexem a vzporou. Mladí lidé spěchají domů z jeho seminářů, aby si urovnali vztahy s rodiči. Měli v sobě hlubokou nenávist, ale nyní pláčou a činí pokání! Toto se rozšíří po celé krajině, protože Bůh zaslíbil obnovu rodin.

Při pohledu na blížící se události jsem sotva schopen psát tyto slova. Bůh se zázračne dotýká a pomazává neznámé, prosté a pokorné mladé lidi. Dostávají nadpřirozené poslání: „Jděte a obnovujte! Protože nadešel den Páně. Škodlivé housenky již nebudou moct ničit život mládeže. Bůh zničí škodlivé housenky.“