VZÁCNÝ V JEHO OČÍCH

Říkávám svým dětem: „ Když budete něco potřebovat nebo se budete cítit zranění, zavolejte. Přijedu! Je jedno, kde budu, já přijedu!“ Jsem jen pozemský táta – o co víc se o nás stará náš nebeský otec! Copak by neodpověděl, když ho zavoláme?

Boží Slovo říká: „ Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocenná“ (Ž 72:12-14).

Bůh říká. „ Na všechny, kteří jsou zbídačení, mají nějakou potřebu a zdá se, že jim nikdo nepomůže – na takové nepřítel útočí. Copak nevíte, že vaše krev je mi drahocenná? Všechno, co musíte udělat, je jen zavolat a já vás ze satanovy lsti vysvobodím!“

David říká: „ Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, …byl jeho spása…“ (Ž 34:7).

Nemusíš znát spoustu náboženských termínů. Jedinou věc, kterou musíš vědět je, že bez ohledu na to, co jsi udělal, jak zlý jsi byl, kajícníci jsou v jeho očích vždy vzácní. Kristus říká: „ Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu…“ (Zj 3:20).

Proč tluče? Protože tvůj život je v jeho očích vzácný a on tě nenechá jít. Nebude tě komandovat, ale čas od času se staví a bude mluvit do tvého srdce. „Zastav se u mě, až budeš potřebovat“ zašeptá. Možná jsi byl ve sborech, kde tě lidé odsuzovali a sráželi. Ale soudili tě jen na základě toho, jak navenek vypadáš, a to Bůh nedělá. On vidí tvůj potenciál. Dá ti radost a krásu, namísto špíny, svinstva a popele. On tě osvobodí!