NOVÝ ČLOVĚK

Jakožto Kristovi následovníci se máme zaměřit na Boha v jeho Slově a přijmout jako pravdu, co o nás říká. Znamená to, že „starý člověk“ znázorňuje člověka, který stále hledá, jak se zalíbit Bohu podle těla. Takový člověk nenávidí hřích, nechce Boha urazit a stejně ho jeho svědomí neustále obviňuje. A tak slibuje, že překoná svůj problém se hříchem: „Změním se! Začnu dnes bojovat proti svému zakořeněnému hříchu, ať to stojí cokoli. Chci, aby Bůh viděl, jak pilně se snažím.“

Takový člověk přináší Pánu mnoho potu a slz. Modlí se a postí, aby dokázal Bohu, že má dobré srdce. Je schopen odolávat hříchu po několik dní, a tak si řekne: „Jestliže můžu odolávat dva dny, potom klidně i čtyři, a proč ne týden?“ Ke konci měsíce se cítí spokojen sám se sebou, přesvědčený, že pracuje na tom, aby se osvobodil. Ale poté jeho hřích vypluje na povrch a on klesne do hlubokého zoufalství. A tím začíná pohyb v kruhu. Takový člověk je na šlapacím mlýně, který nikdy nekončí a nedokáže z něho uniknout.

Kéž se to nikdy nestane! Jeho tělesný člověk byl ukřižován spolu s Kristem, zabit z pohledu Boha. Vskutku nám Pavel říká, že starý člověk byl prohlášen na kříži za mrtvého. Ježíš vzal toho starého člověka s sebou do hrobu, kde byl zanechán a zapomenut. Tak jako marnotratníkův otec ignoroval „starého člověka“ ve svém synu, Pán říká o našem starém člověku: „Takového nezkoumám a nezabývám se jím. Existuje pouze jeden člověk, kterého nyní zkoumám, jediný, s nímž budu jednat. Je jím můj Syn Ježíš a všichni, kteří jsou v něm svou vírou.“

Nový člověk je ten, který se vzdal veškeré naděje zalíbit se Bohu jakoukoli tělesnou snahou. Zemřel starým způsobům svého těla. A vírou poznal, že existuje pouze jediná cesta, jak se líbit Bohu, jediná cesta, jak ho potěšit: Kristus se musí stát vším. Ví, že je zde jen Jeden, kterého Otec uznává: Kristus a všichni, kteří jsou v Něm.

Tento nový člověk žije vírou: „Spravedlivý živ bude z víry.“ Věří Božímu Slovu natolik, že nespočívá na ničem jiném. Nalezl svůj zdroj všeho v Kristu, jenž je naprosto postačující. A věří tomu, co Bůh o něm říká: „Starý člověk zemřel a tvůj život je skryt s Kristem v Bohu.“ Možná to tak necítí, nebo tomu plně nerozumí, ale nehádá se se Slovem svého milujícího Otce. Přijímá ho vírou a věří, že Pán je ve svém Slově věrný.