POSLEDNÍ VYLITÍ

Někteří teď se mnou možná nebudou souhlasit, jiní ano. Myslím si, že jsme ještě neviděli plnost slávy a vylití Ducha Svatého, jak předpověděl Joel. To, co jsme doposud viděli jsou jen drobné spršky! Ano, zažíváme celosvětovou charismatickou obnovu a láska nás mnohé stmelila, ale to je zatím jen náznak něčeho většího.

Bohu nic nezabrání v jeho plánech. Nepřítel chce překvapit. Zrovna, když se bude zdát, že se církev dostane pod příval satana, Duch Svatý zvedne normu. Pochopte , co je tou normou, a porozumíte , co se Bůh chystá učinit. Tou normou je svatý lid, čistý, neposkvrněný, osvobozený od korupce, jež je ve světě. Tou normou je nový druh posvěcených křesťanů, kteří budou jako světlo zářit uprostřed bezbožné a perverzní generace. Nebude to jen obnova lásky a chvály, ale obnova svatosti k Pánu!

Stále to bude volání chvály, ale bude to volání vítězství nad hříchem a kompromisem, a tak se naplní záměr posledního vylití: „Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání…“ (Joel 3:5). Zachrání před čím? Před hříchem! Před duchem tohoto světa!

Nebudeme mít plnost vylití Ducha, dokud se pokřtění lidé sami úplně neoddělí od světa. Musíme zdůrazňovat oddělení se a čistotu srdce. Smyslem příchodu Ducha Svatého je posvětit a připravit lid na příchod Pána, lid bez poskvrny či vrásky.

Když všichni zažijí plnost vylití Ducha Svatého, budou také přesvědčováni o hříchu. „ On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud…“ (Jan 16:8). To je vylití Ducha Svatého!

Bohužel, dnes mnozí mluví jazyky, ale žijí jako zloduši. Hřích u nich nebyl nikdy vykořeněn a všechno, co kdysi přijali byl jen zážitek nějakého vytržení. Bůh jim hodně požehnal a povolal je do hlubšího života ve svatosti a podřízenosti, ale oni se zasekli a řekli si: “ Mám Ducha Svatého.“

Ale jde o mnohem víc! Děkuji Bohu za výsadu modlitby v cizím jazyku; je to cesta, jak vyjádřit všechny ty zadržované chvály, když komunikuji s Bohem a už je to mimo mé chápání. Ale kdybyste mluvili jazyky lidskými i andělskými a neměli lásku, jako byste nedostali nic. Ale jak říkám, jde to mnohem hlouběji. Nikdo nemůže říct, že byl opravdově pokřtěn Duchem Svatým, dokud se neodhalí každé skryté místečko jeho duše – a nevyzná a neopustí každý svůj hřích.