JEŽÍŠ MĚL PLÁN

Ježíš tedy pozvedl oči, a když uviděl, že k němu jde veliký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleby, aby se tito najedli? Ale to řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám věděl, co má udělat“ (Jan 6:5-6). Ježíš vzal Filipa stranou a řekl, „ Filipe, jsou tu tisíce lidí. Jsou všichni hladoví. Kde koupíme dost chleba, abychom je nasytili? Co myslíš, že bychom měli udělat?“

Jak neuvěřitelně milující od Krista. Ježíš dávno věděl vše, co hodlá učinit; verš nahoře o tom mluví. Avšak Pán se snažil Filipa něčemu naučit, a tato lekce, kterou Filip prošel, platí pro každého z nás i dnes.
Přemýšlej o tom: Jak mnoho z nás v Kristově těle vysedává dlouho do noci snažíc se vyřešit své problémy? Smýšlíme, „Možná toto bude fungovat. Ne, ne...možná toto by to vyřešilo. Ne....“

Filip a apoštolové neměli jen problém s chlebem pro zástupy. Oni měli problém s tím, jak ho upéct, kde na něj sehnat peníze, jak to zástupům rozdělit a roznést a v jakém čase. Shrnuto, měli problémy, které si ani nemohli představit. Řešení v jejich situaci bylo naprosto nemožné.

Ježíš ale celou dobu přesně věděl, co hodlá udělat. Měl plán. To stejné platí o našich problémech a těžkostech dnes. Máme sice nějaký problém, ale Ježíš zná celou situaci. A přichází k tobě a ptá se, „Co s tím uděláme?“

Správná odpověď od Filipa by byla, „Ježíši, ty jsi Bůh. Nic ti není nemožné. Tak nechávám tento problém na tobě. Již více není můj, ale tvůj.“

A to je právě to, co potřebujeme říci našemu Pánu dnes, uprostřed naší krize: „Pane, ty jsi činitel zázraků a já hodlám přenechat všechny své pochyby a strachy tobě. Svěřuji ti tuto celou situaci, svůj celý život, do tvé péče. Vím, že me nenecháš zemdlít. Ty ve skutečnosti už víš, co budeš s mým problémem dělat. Doufám ve tvou moc.“