PODROBNÉ POKYNY A JASNÁ ROZHODNUTÍ!

Božím záměrem pro každé z jeho dětí je nechat se obklopit vládou Ducha svatého.

„Jsme –li živi Duchem, pak také v Duchu kráčejme.“ (Galatským 5:25). Jinými slovy: „Pokud On v tobě přebývá, pak se jím také řiď!“

Rád bych vám ukázal, co to znamená chodit v Duchu. Určitě v tom ještě nejsem naplno zběhlý, ale získávám pevnou půdu pod nohama!
Celý život slýcháme tento výraz „kráčet v Duchu", ale co to vlastně znamená? Domnívám se, že 16. kapitola knihy Skutků je jedním z nejlepších příkladů toho, co to znamená chodit v Duchu svatém.

Duch svatý dává bezpodmínečné, jasně zřetelné pokyny těm, kteří v něm kráčí. Pokud kráčíš v Duchu, nejsi zmatený a tvá rozhodnutí jsou jasná.
Prvotní křesťané nepůsobili zmateně. Byli vedeni Duchem při každém rozhodnutí, na každém kroku, v každičké situaci! Duch k nim promlouval a vedl je v každou jejich bdělou hodinu. Žádné rozhodnutí nebylo učiněno bez porady s ním. Motto Nového Zákona pro tehdejší církev znělo: „Kdo má uši k slyšení, slyš, co Duch řekne!“

V New Yorku jsem začal sloužit, protože Duch svatý mi řekl zcela jasně: „Jdi do New Yorku a založ tam sbor.” A řekl mi také kdy mám jít. Žádný ďábel ani démon mě nemohl zastavit — neboť mi Duch dával jasné pokyny. Pamatuji si, jak jsem stál mezi třídami Brodway a 7.Avenue, lkající se zdviženýma rukama. Duch svatý promluvil „Právě zde na tomto místě založím nový sbor. Poslechni mě, Davide. Založ nový sbor zde v New Yorku!” Sbor Times Square Church nevznikl jen náhodou. Je to výsledek jasných a podrobných pokynů Ducha svatého!