UPROSTŘED ZÁZRAKU

Můžeš být uprostřed zázraku právě teď a jednoduše to nevidíš. Možná čekáš na zázrak. Máš odvahu, protože věci se zdají být „v klidu“. Nevidíš žádný důkaz nadpřirozeného Božího díla ve tvůj prospěch.

Přemýšlej, co říká David v žalmu 18: „V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly...Chvěly se před jeho plamenným hněvem... Mračna se hnala před jeho jasem...Hospodin na nebi zaburácel, Nejvyšší vydal svůj hlas... Vyslal své šípy... množstvím blesků je uvedl v zmatek“ (Ž 18, 6-9, 13-14).

Měl by sis všimnout, že žádná z těchto věcí se doslova nestala. Toto vše viděl David ve svých duchovních očích. Milovaný, toto je víra. Je to, když věříš, že Bůh slyší tvůj pláč, nezpozdí se, nebude ignorovat tvoje prosby. Místo toho, již tiše započal tvůj zázrak, ihned, když ses modlil, a dokonce i nyní dělá nadpřirozené věci pro Tebe. Taková je opravdová víra v zázraky, jeho podivuhodné dílo v našich životech.

David pochopil pravdu, která byla za tím vším: „Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil.“ (Ž 18,19) David vyslovil, „Vím, proč to Pán pro mě udělal. Protože si mě oblíbil.“

Pevně věřím v okamžité zázraky. Bůh dělá slavné okamžité zázraky i dnešním světě .

V evangeliu sv. Matouše (16, 9-11) a Marka (8, 19-21), kde Ježíš připomíná učedníkům zázračné nasycení 5000 a 4000 lidí, je žádá, aby vzali na vědomí Jeho postupné zázraky a my abychom uznali jejich roli v našich životech i dnes.