TVÁŘÍ V TVÁŘ NEMOŽNÝM SITUACÍM

„I když mu bylo skoro sto let, (Abraham) neochaboval ve víře, při pohledu na své už nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna“ (Římanům 4:19).

Podstata opravdové víry je obsáhnuta v tomto verši. Bůh právě zaslíbil Abrahamovi, že se mu narodí syn, jenž se stane semenem mnoha národů. Je pozoruhodné, že Abraham se nezarazil, když to slyšel, přestože byl pokročilého věku a nebylo pravděpodobné, že by ještě mohl zplodit dítě. Právě naopak, z Bible se dozvídáme, že když dostal toto slovo od Pána, tak nehleděl „na své už nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna“.

Pokud se nad tím zamyslíme racionálně, tak zní nemožně, aby se toto zaslíbení naplnilo. Ale Abraham se tím vůbec nezabýval. Podle Pavla, si patriarcha nekladl otázku, jak asi Bůh svůj slib dodrží. Neargumentoval způsobem: „Ale Pane, já už nemám žádné semeno k zasetí a Sářino lůno je mrtvé. Moje žena už nemůže porodit dítě, jak to tedy chceš udělat, Pane?“ Namísto, aby se zaměstnával těmito otázkami, jednoduše o nich neuvažoval.

Faktem je, že když Bůh formuje víru, která je stejně tříbena a přesto cennější než zlato, Jeho prvním krokem je, že odřízne a znemožní veškeré lidské zdroje. Zavírá dveře před veškerou lidskou argumentací a nebere na zřetel žádné prostředky racionálního vysvobození.

Víra, z níž má Bůh radost, se rodí z místa „prázdnoty“. Mám zde na mysli prázdnotu veškerých lidských možností. Je to místo, kde lidské plány nejprve vzkvétají a pak umírají. Místo, kde lidská naděje přináší dočasnou úlevu, brzy se však hroutí a přispívá k pocitu bezmoci.

Octl jsi se již na tomto místě „prázdnoty“? Kdy se zdálo, že již není žádné východisko? Nemůžeš nikomu zavolat pro radu. Nebesa zůstávají při tvých modlitbách jakoby z mosaze a tvé žádosti padají na zem.

Hlásám, že Bůh právě koná své dílo. Jeho Duch se snaží o to, aby ses přestal vnímat možné či nemožné – přestal brát v úvahu lidské možnosti a způsoby - a již se více netrápil nad tím, jak se dostat z této situace. Duch Svatý tě vybízí: „Přestaň shánět pomoc u lidí a nezaměřuj se na to, jak beznadějně tvá situace vypadá. To všechno jen způsobuje překážky tvé víře.“