úterý 28. června 2011

BOŽÍ VELKÁ ÚČAST

Jaká je Boží velká účast mezi tímto celosvětovým „otřesením všemi věcmi“? Jsou to události středního východu? Ne. Bible nám říká, že Boží pohled je upřen k jeho dětem: „Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství“ (Žalm 33:18).

Náš Pán bdí nad každým pohybem na zemi, který provede jakákoli živá bytost. A přece je jeho pohled upřen především na blaho jeho dětí. Zaměřuje své oči na bolesti a potřeby každého člena jeho duchovního těla. Jednoduše podáno, zajímá ho cokoli, co nás zraňuje.

Ježíš řekl, aby to potvrdil: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle“ (Matouš 10:28). Dokonce i vprostřed velkých světových válek se Bůh nezaměřuje na tyrany. Zaměřuje se na všechny okolnosti v životech svých dětí.

Hned v dalším verši Kristus říká: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce“ (Matouš 10:29). Za Kristových dnů byli vrabci potravou chudých a prodávali se velmi levně. A přece Ježíš říká: „Žádný z těchto malých stvoření nepadne na zem, aniž by o tom váš Otec nevěděl.“

Ježíšovo použití slova „padne“ v tomto verši naznačuje více než smrt ptáka. Aramejský význam tohoto slova je „sestoupit na zem.“ Jinak řečeno: „padnout“ zde označuje každý malý skok, který učiní jakýkoli nepatný ptáček.

Kristus nám říká: „Oko vašeho Otce je upřeno na vrabce nejen, když umírá, ale i když sestupuje na zem. Když se vrabec učí létat, spadne ze svého hnízda a začíná skákat po zemi. A Bůh vidí každou námahu, kterou vrabec vykoná. Je soustředěn na každý detail jeho života.“

Potom Ježíš dodává: „Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců“ (10:31). Doopravdy říká: „U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě“ (10:30). Jednoduše podáno, Ten, jenž učinil a spočetl všechny hvězdy – kdo sledoval každou činnost Římské říše, kdo udržuje galaxie na jejich drahách – má své oko zaměřené na tebe. A Ježíš se ptá: „Nejsi snad mnohem cennější než vrabec?“