BOŽÍ VELKÁ ÚČAST

Jaká je Boží velká účast mezi tímto celosvětovým „otřesením všemi věcmi“? Jsou to události středního východu? Ne. Bible nám říká, že Boží pohled je upřen k jeho dětem: „Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství“ (Žalm 33:18).

Náš Pán bdí nad každým pohybem na zemi, který provede jakákoli živá bytost. A přece je jeho pohled upřen především na blaho jeho dětí. Zaměřuje své oči na bolesti a potřeby každého člena jeho duchovního těla. Jednoduše podáno, zajímá ho cokoli, co nás zraňuje.

Ježíš řekl, aby to potvrdil: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle“ (Matouš 10:28). Dokonce i vprostřed velkých světových válek se Bůh nezaměřuje na tyrany. Zaměřuje se na všechny okolnosti v životech svých dětí.

Hned v dalším verši Kristus říká: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce“ (Matouš 10:29). Za Kristových dnů byli vrabci potravou chudých a prodávali se velmi levně. A přece Ježíš říká: „Žádný z těchto malých stvoření nepadne na zem, aniž by o tom váš Otec nevěděl.“

Ježíšovo použití slova „padne“ v tomto verši naznačuje více než smrt ptáka. Aramejský význam tohoto slova je „sestoupit na zem.“ Jinak řečeno: „padnout“ zde označuje každý malý skok, který učiní jakýkoli nepatný ptáček.

Kristus nám říká: „Oko vašeho Otce je upřeno na vrabce nejen, když umírá, ale i když sestupuje na zem. Když se vrabec učí létat, spadne ze svého hnízda a začíná skákat po zemi. A Bůh vidí každou námahu, kterou vrabec vykoná. Je soustředěn na každý detail jeho života.“

Potom Ježíš dodává: „Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců“ (10:31). Doopravdy říká: „U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě“ (10:30). Jednoduše podáno, Ten, jenž učinil a spočetl všechny hvězdy – kdo sledoval každou činnost Římské říše, kdo udržuje galaxie na jejich drahách – má své oko zaměřené na tebe. A Ježíš se ptá: „Nejsi snad mnohem cennější než vrabec?“