POHANSKÉ STAROSTI

„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané“ (Matouš 6:31-32).

Ježíš nám říká, že starost – o budoucnost naší rodiny, o práci a o přežití – je pohanským způsobem života. Ježíš zde mluví o těch, kdo nemají nebeského Otce. Neznají Boha tak, jak chce být poznán, jako pečujícího, zaopatřujícího a milujícího Otce v nebi.

„Nedělejte si tedy starost o zítřek“ (verš 34). Těmito jasnými slovy nám Ježíš nařizuje: „Nemyslete a nestrachujte se o to, co by se mohlo či nemohlo stát zítra. Nemůžete to ovlivnit. A strachováním si nepomůžete. Když tak jednáte, děláte totéž co pohané.“ Potom Ježíš říká: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (verš 33). Jinak řečeno, máte neustále milovat Ježíše. Máte se posunout dál a uvrhnout na něho všechny své starosti. Máte neustále setrvávat v jeho věrnosti. Váš nebeský Otec to uvidí a dodá vám všechny základní životní potřeby.

Rád bych věděl, jestli jsou andělé zmatení veškerými starostmi a úzkostmi těch, kdo prohlašují, že důvěřují Bohu. Určitě se jim to zdá potupné a urážlivé vůči Pánu, když se bojíme, jako kdybychom neměli v nebesích pečujícího Otce. Jaké nepochopitelné otázky si musí andělé klást mezi sebou: „Nemají snad Otce v nebesích? Nevěří snad, že je miluje? Neřekl jim snad, že ví o všech jejich potřebách? Nevěří snad, že ten, kdo krmí ptáky a celou živočišnou říši, je nakrmí a oblékne? Jak se mohou trápit a strachovat, když vědí, že On má veškerou moc, veškeré bohatství a může uspokojit potřeby všeho stvoření? Obvinili by svého nebeského Otce z nedbalosti, jako kdyby nedostál svému slovu?“

Máte nebeského Otce. Důvěřujte mu!