BŮH JE JEDNOTNÝ

„Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.“ (1. Janova 4,20-21)

Nevěřte tomu, co říká o lásce člověk,

Který se izoluje od svého bratra

Jakékoliv barvy nebo rasy,

Protože v lásce není strach.

Dokonalá láska strach zahání,

Vždyť strach působí muka.

Jak může někdo říct, že miluje Boha

A že věří v rovnost,

Když ho zároveň trýzní

Strach z bratra,

Kterému nedůvěřuje nebo kterého nemá rád?

Když člověk nedokáže milovat svého bratra,

Kterého vidí,

Jak může milovat Boha,

Který je neviditelný?

Hospodin přikázal všem lidem,

Aby milovali své bratry,

Tak jako je miluje On -

Protože Bůh je láska.