CÍRKEV POSLEDNÍCH DNŮ

Věřím, že Boží vize pro církev posledních dnů je založena na Jeho odhaleném Slově – protože Bible jasně popisuje, jaká bude církev Ježíše Krista právě před Jeho příchodem.

Církev v Americe je daleko od toho, co si Bůh představoval. Celé denominace dnes fungují bez Ducha svatého. Zcela postrádají přítomnost Ježíše a ruinují všechny duchovní dary. Praktikují formu náboženství bez moci, usvědčení, přesvědčivosti nebo spásného poselství.
Je jim pohodlně ve světě a jsou víc politické než duchovní. Přehlížejí hřích, koketují s rozvodem a vysmívají se nadpřirozenému, zatímco odhazují učení o nebi, pekle, pokání a soudu.

Církev Nového zákona zatrásla ďáblem! To vedlo legie démonů do propasti, modlitby ve vězení otvíraly dveře, vládci tuhli ve strachu.
Tito časní věřící měli takovou víru a moc, že mrzáci vyskakovali a z žebráků se stávali evangelisté. Věřili v nadpřirozenou moc a otvírali slepé oči, hluché uši a uzdravovali všechny druhy nemocí. Dokonce křísili mrtvé!

Netvrdím, že Boží církev posledních dnů bude opakováním nebo kopií církve prvního století. Ne – říkám, že bude dokonce větší než ona! Mocnější, silnější, s mnohem větším zjevením Ježíše. Bude mít větší pomazání Ducha než kdy předtím – větší dokonce než na Letnice! Bůh vždycky schovává své nejlepší víno na konec!

Prorok Daniel to potvrzuje. Řekl, že jisté prorocké pravdy jsou uzamčeny, aby byly odhaleny v posledních dnech: „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čistěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.“ (Daniel 12:9-10)

Duch svatý dnes odhaluje tyto věci duchovním, zdravě kritickým svatým! „Je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh pro ty, kteří Ho milují. Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny.“ (Korintským 2:9-10)

Pán připravuje mocnou a zároveň pokornou armádu pastýřů podle svého srdce a také zbývající kongregaci hladových ovcí, které se odvrátily od „mrtvolnosti“ a hříchu moderní církve. Scéna je připravována pro takovou církev, která bude horká, ne vlažná – a zatřese každou pevností pekla. Žádná moc na zemi nebude schopna to ignorovat nebo tím opovrhovat!