UCHOVAT SI BOŽÍ PŘÍZEŇ A POŽEHNÁNÍ

Bůh žehná těm, kteří kráčí ve víře a prokazuje přízeň těm, kdo v Něm mají zalíbení!

Jak mohou jednotlivé národy, rodiny a jednotlivci přijít o Boží přízeň? Prorok Ageus jako hlavní důvod uvádí - když vlastní zájmy začnou
nahrazovat ty Boží! Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám." (Ageus 1:2). Izraelité se vzdali budování Pánova chrámu ve prospěch budování svých vlastních domů!

Tato scéna se odehrála šedesátosm let poté, co byl zničen Šalomounův chrám. Zbylí z babylonského zajetí se vrátili do Jeruzaléma za účelem obnovení Božího domu. A skutečně položili chrámové základy s nadšením a radostí!

Později ale narazili na různá úskalí - tězkosti a odrazení. Pomalu začali ztrácet zájem o Boží dílo, říkajíc: "Tohle prostě není vhodná doba. Trápí nás příliš mnoho problémů. Kromě toho zde trávíme tolik času, že zanedbáváme vlastní rodiny a obchody. "

Jeden po druhém začali odcházet a starat o své vlastní zájmy. Pánův zájem, který toho měl tolik co do činění s jejich vlastním blahem, se posunul až na druhé místo! Začali stavět své domy a spotřebovávali dřevo, které bylo určeno pro stavbu chrámu.

Jak mohou dnešní věřící přijít o požehnání a přízeň od Boha? Tím, že zastaví výstavbu Jeho chrámu! A to nastává, když se přestaneme modlit a hledat Boha — když přestaneme budovat Jeho duchovní tělo!

Ageus poukazuje na tento problém: Když lidé dali na první místo Boží zájmy, zaopatříl jim stravu a přístřeší. Ve skutečnosti se o ně postaral v každičkém směru. Jejich vinice byly plné úrody, hrozny byly veliké a výživné, v noci mohli klidně spát a jejich děti mohli tančit v ulicích. Žádný z jejich nepřátel je nedokázal přemoci. Jak nádherná ukázka Božího požehnání, ale potom se lidé nechali pohltit svými vlastními zájmy!

To je to, co se děje dnes! Lidé v tomto světě se zaměřují sami na sebe - svou pýchu, vlastní ambice, svou vlastní vůli - každý se zajímá jen o sebe a své zájmy! Není divu, že je tolik opilých a zdrogovaných, kteří bloudí v temnotě a zmatku.

Hospodin praví: "Přivolal jsem sucho na tuto zemi ...... a také na lidi a na všechno, na čem pracujete.“ (Ageus 1:11). Říká nám: “Pokud začneš zanedbávat svou duši a obrátíš se k materiálním věcem, nakonec zůstaneš bez radosti, nespokojený, prázdný a suchý!
Chci, abys dal na první místo mé zájmy, abych ti znovu a znovu mohl požehnat a prokázát přízeň!”