NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK

Pokud si myslíš, že jsi příliš obyčejný na to, aby si tě Bůh použil, poslyš: Bůh si tě nepoužije.

Jeho poslední dny překonají evangelisty a pastory, kteří mají jméno. Oni sami nebudou schopni ovlivnit velké hnutí Ducha! Ve skutečnosti bude Bůh potřebovat každou ženu v domácnosti, každého náctiletého, každou starší osobu a všechny, kdo ho milují, aby vykonali jeho mocné činy. Tato armáda posledních dnů bude složená z křesťanů, kteří nežijí jen z chleba. Vysvětlím vám to.

Bůh řekl skrze Mojžíše: „Nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst“ (Deuteronomium 8:3, B21).

Chleba znamená všechny přirozené a materiální věci potřebné k tomuto životu – potravu, přístřeší, oblečení, práci, plat. Chleba představuje živobytí – ty věci, které potřebujeme a které nejsou samy o sobě špatné. Avšak mnozí křesťané žijí pouze pro věci tohoto života – žijí pouze o chlebu!

Ježíš nás naučil modlitbu: „Dej nám i dnes náš denní chléb“ (Matouš 6:11, B21). Ale nejprve řekl, že se máme modlit: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvoje vůle“ (verš 10, B21). Máme se nejprve zaměřit na Boží zájmy – modlit se, aby se stala jeho vůle!

O čem jsi nejvíce přemýšlel během posledního půl roku? Co zabralo nejvíce tvého času a modliteb? Byl to hlavně chleba – osobní potřeby?

Jestliže se zaměřuješ pouze na chleba, potom nemáš žádný život! Žiješ v pustině stejně, jako žily děti Izraele. Denně vstávaly a začaly volat po chlebu – jejich osobních potřebách – každý den po dobu čtyřiceti let!

Milovaní, to je nuda – otročina! Bůh nikdy nechtěl, aby jeho děti takto žily. Místo toho řekl Izraeli skrze Mojžíše: „Měli byste žít z každého slova, které vychází z mých úst! Ano, řekl jsem, že vám dám chléb, ale nezastavujte se tady. Pokračujte! Říkám vám, že existuje země plná mléka a medu, řek, stromů, lesů, zelených pastvin – a tu vám chci dát!“

Bůh si vybírá lidi, kteří se zaměřují na jeho vůli v této půlnoční hodině! Už mají dost života v pustině. Nepřejí si nic jiného než znát a činit Boží vůli. Každý člen této armády posledních dnů musí být připraven i ve svém srdci – protože Bůh je připravený uvolnit svůj mocný a konečný příval!