JEŽÍŠ CHCE PRO SVOU NEVĚSTU TO NEJLEPŠÍ

Jak moc to musí Ježíše zarmucovat, když pochybujeme o tom, že on může a chce udělat pro nás to nejlepší! Bible nám říká jasně, jak se Bůh podivuhodně a pečlivě staral o Rút. Rút slíbila svou lásku Hospodinu a řekla své tchýni Naomi: „Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“ (Rút 1,16)

Bůh Rút miloval a otevíral jí všechny dveře v životě. Byla chudá a musela sbírat na poli klasy za ženci, ale Bible říká: „Shodou okolností patřil ten díl pole Bóazovi...“ (Rút 2,3). To zcela jistě nebyla žádná „shoda okolností“. Bylo to Bůh, který jednal a který věděl, co je pro Rút nejlepší!
Rút Boha milovala - vložila do něj všechnu svou důvěru - a Bůh měl pro ni připraveného za manžela velmi bohatého muže! Bóaz uviděl Rút na poli a hned poznal, že je jiná než ostatní. Získala jeho srdce!

Jaký to je milostný příběh a jaké neuvěřitelné okolnosti to celé způsobily! Rút si tohoto zbožného muže vzala. A když tohle Bůh udělal pro ni, neudělá to také pro svou nevěstu, za všech okolností?

Máme někoho, kdo je bohatší a mocnější než Bóaz. Patří mu tisíce horských stád. Je vševědoucí a všemocný a miluje svou nevěstu! Ano, Pán dělá ve vašich životech pro vás to nejlepší. A těší se z toho, že to může dělat.

I uprostřed utrpení a zkoušek má každé Boží dítě Ježíšovu plnou péči. Smutné je, že si tím často nejsme jistí. Pochybujeme, že se o nás stará nepřetržitě a uskutečňuje všechny věci k našemu dobru.

Milovaní, nic ho nebolí více! Pavel popisuje Kristovu nevěstu jako „církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného“ (Efezským 5,27). Vrásky znamenají zamračené čelo, což hovoří o starostech a obavách, a Pavel říká, že Kristova nevěsta nebude mít na obličeji žádné ani náznak starostí.

Kristova nevěsta spočívá v Jeho lásce. Je si jistá tím, že On ví, kde je, jak se cítí, čím prochází a co je pro ni nejlepší. Jeho láska jí dává pokoj a klid. Ví, že ji od něj nic neodtrhne. Bude ji ochraňovat, protože řekl: „Je má!“