BŮH VÍ, CO JE PRO NÁS NEJLEPŠÍ

Jsou období, kdy Bůh koná věci tak, jak Ho prosíme a jindy se modlíme za věci, o kterých si myslíme, že je potřebujeme a Bůh je nám nedá. Přesto „...Hospodin zná cestu spravedlivých“
(Ž 1.6). Jednoho dne ale pochopíme, že to vše bylo ve prospěch nám i Božímu království.

Pravá spokojenost pochází z dokonalého plnění Boží vůle, z práce na Jeho díle, z žití, jak On nám předurčil. Ale většina z nás je přesvědčena, že pouze my víme, co potřebujeme, abychom byli naplnění a šťastní. A přitom je to často tak, že to, čemu věříme, že je nyní pro nás to nejlepší, nás může zničit. Nikdy v historii lidstva Bůh nevzal žádnému ze svých dětí něco, aniž by mu nepřinesl něco lepšího, mnohem krásnějšího a naplněnějšího.

Není nutné se bát Božího dobra – Boží vůle. Nejen, že Bůh ví, co je pro Tebe nejlepší - chce abychom od Něj dostali to nejlepší. Pokud opravdově věříme, toto v nás bude zdrojem velkého klidu, pokoje a radosti. Nebudeme truchlit nad opuštěním věcí, protože budeme vědět, že jsme byli osvobozeni ze všech pout. Budeme říkat: „Pane, pokud si toto ode mne vzal, máš pro mě něco mnohem lepšího. Vezmi se to – Smíš to udělat!“
Milovaní, potřebujeme si odpočinout v milující ruce našeho Otce! Potřebujeme dojít na takový bod důvěry, kdy řekneme: „Mám milujícího Otce, který pro mě má jen to nejlepší. On ví všechno!“

Jak nakonec Job došel pokoje? Přesvědčil sám sebe, že Bůh ví, co dělá a má vše pod kontrolou! Job řekl: „Zato On zná moji cestu, ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.“ (Jb 23,10)

Mnoho křesťanů vidí Boží práci ve svých životech, a přesto stále uvažují: „Co když to spálím? Co když udělám něco špatně a Bůh se na mě naštve a ztratí se mnou trpělivost?

Tehdy všechny jeho sliby selžou? Budu se muset smířit s něčím jiným než s tím nejlepším?“ Ne – nikdy! Pokud je tvoje srdce před Bohem spravedlivé, pokud se k Němu vracíme a hledáme Ho celým srdcem, nic z Jeho plánů pro nás nebude změněno!