AK POZNÁME, ŽE JSME OPRAVDU „V KRISTU“?

(Vemte prosím na vědomí, že tyto důkazy se váží na vaše první pokání, zanechání veškerých hříchů, uvěření v Krista a věčné spasení, a to že jste se jím nechali přenést z temnoty do Jeho království světla.)

1. V Kristu jste, pokud jste neustále obnovováni. Ti, kteří jsou „v Kristu“, nemají jen jednu zkušenost s Kristem, kterou prožili při obrácení. Ale neustále volají po změně a obnově Duchem svatým. Jejich každodenní modlitba zní: „Pane, zbav mne všeho, co se ti nelíbí“.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:17). „Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého.“ (Titovi 3:5-6).

2. V Kristu jste, když žijete podle Písma. Ctíte a máte strach z Božího slova?

„Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm.“ (1. Jan 2:5) Bible nám objasňuje: Víme, že jsme v Kristu, jestliže milujeme a podrobujeme se jeho slovu.

3. V Kristu jste, jestliže je vaše víra smíšena s dobrosrdečností. Písmo říká, že pokud nejste dobrosrdeční nebo nemáte bezpodmínečnou lásku, nemůžete být v Kristu.

„Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.“ (1.Korintským 13:2) Řecký výraz „nic“ znamená: „Ted jsem nic - a nikdy ničím nebudu“. Jinými slovy: „Bez této bezpodmínečné lásky jsem nic - a ničím vždy zůstanu.“

Můžete být nadanými kazateli, mocnými evangelisty nebo pomazanými učiteli Božího slova, kteří kráčejí ve víře, ale pokud nemáte lásku pro druhé, nejste nic.