BARNABÁŠ, SYN POVZBUZENÍ by Gary Wilkerson

Velmi obdivuji Barnabáše, laskavého a vlídného muže, jehož jméno znamená „povzbuzení“. Na cestách spolu s Pavlem kázali evangelium a zakládali křesťanské obce. Došlo však mezi nimi k neshodě. V knize Skutků 15,36-41 čteme, že Pavel s Barnabášem přestali pracovat společně kvůli mladému muži jménem Jan Marek. Pavel se o něm domníval, že poškodil jejich službu, když od nich nečekaně odešel a nechal je samotné. Barnabáš chtěl být k Janu Markovi laskavý a dát mu novou šanci, ale Pavel řekl ne.

Barnabáš měl jiný charakter. Ačkoliv všichni chtěli zavrhnout člověka, který selhal, Barnabáš se tak nezachoval. Postavil se proti Pavlovi a řekl: „Já tohoto mladého muže neodvrhnu.“ Tomu se říká smělost – to je odlišný duch!

Když Saul chrlil jedno obvinění proti církvi za druhým, věznil Kristovy následníky a zabíjel je, kdo k němu přišel? A když zažil zjevení z nebe, kdo za ním přišel? Byl to Barnabáš, syn povzbuzení. Měl smělé srdce a odlišného ducha, který mu uvnitř říkal: „Je mi jedno, jestli je to falešná zpráva, stojí za to riskovat a podívat se, zda byl Saul opravdu zachráněn.“

Barnabáš je příkladem muže odlišného charakteru. Ten nemá nic společného s tím, který typ osobnosti jste. Můžete být tichý, jemný a klidný, a přesto mít to, co měl Barnabáš. A nejvíce ze všeho můžete mít to, co měl Ježíš.

Nezáleží na tom, jestli jste mladý, starý, muž či žena, protože Bůh nedělá mezi lidmi rozdíly. Svatý Duch touží po tom na vás sestoupit. Možná dnes čtete tento text a v duchu si říkáte: „Co tím myslíte, mít odlišného ducha? Mým duchem je duch alkoholu a drog, duch zoufalství. Jsem ztracený!“

Víte co? Bůh se na vás dívá. On nařídil, abyste si to přečetli, neboť vás vyzývá k tomu, abyste povstali a byli člověkem odlišného ducha. Ne ducha tohoto světa, ne ducha hříchu, ne ducha alkoholu a drog, ale člověkem ducha Božího. Duch Krista, Božího syna, může proměnit váš život a přetvořit vás ve člověka odlišného ducha.