MŮŽETE MÍT Z JEŽÍŠE TOLIK, KOLIK CHCETE by Gary Wilkerson

Když jsem byl malý chlapec, můj otec David Wilkerson, mě naučil věc, kterou považuji za nejdůležitější ze všeho. „Gary,“ řekl, „můžeš mít z Ježíše tolik, kolik chceš.“

Každý z vás, kdo čte tento článek, může mít z Ježíše tolik, kolik chce! Bůh jen náhodně neříká: „Tebe jsem si vybral a tebe ne.“

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Matouš 5,6). Tento verš mluví o mužích a ženách, kteří řeknou: „Chci vše, co Ježíš nabízí. Budu duchovně hladovět po všem, co mi může dát.“

Bible říká, že Hospodin hledá muže a ženy, jejichž srdce Mu zcela patří, a tak může zjevit Svou sílu. „Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem“ (2. Letopisů (Paralipomenon) 16,9).

Bůh nechce, aby 10 nebo 75 procent křesťanů žilo zasvěcený a oddělený život. Chce, aby 100 procent Jeho církve, Jeho těla, mu bylo odevzdáno celým srdcem.

Tím, kdo potlačuje pomazání Svého Ducha, není Hospodin, nýbrž naše nedostatečná odpověď na to, co On vylévá. V těchto posledních dnech Bůh roztrhl nebesa a jasně zjevil Svého Svatého Ducha. Člověk, který zareaguje na to, co nám Pán chce dát, povstane a řekne: „V této poslední hodině chci být naplněn Duchem svatým. Rozhodl jsem se žít posvěcený život. Nic mě od toho neodradí, nic mě nezadrží. Nic nezabrání v osudu, který pro mě Bůh dá – hořet pro něj, zcela naplněn Duchem svatým.