CO SI DRŽÍŠ VE SVÉM SRDCI?

Co si v tomto okamžiku držíš ve svém srdci? Prahne tvá duše po Ježíši anebo po věcech tohoto světa?

Jedna žena napsala na náš mailový seznam tuto znepokojivou poznámku: „Můj manžel byl kdysi zapálen pro Boha. Léta se věrně nasazoval pro Pánovo dílo, ale nyní je zcela zahleděn do nového snažení. Již nemá na Pána čas. Bojím se o něj, protože tak ochladl.“

Ježíš řekl podobenství o stejném druhu odůvodněného snažení. Bohatý muž poslal své sluhy, aby pozvali všechny jeho přátele na velikou hostinu, kterou pořádal. Ale, jak říká Písmo, ti přátelé „se všichni jeden jako druhý začali vymlouvat“ (Lukáš 14:18, B21).

Jeden přítel řekl tomu sluhovi: „Koupil jsem pole a musím se jít na něj podívat. Prosím tě, omluv mě.“ Další přítel řekl sluhovi: „Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě, musím jít s nimi orat na pole.“ Další řekl: „Oženil jsem se a chystám se na líbánky, a proto nemohu přijít.“

Tento muž pozval všechny své přátele, aby se radovali z přátelství s ním. Všechno zařídil, aby měli pohodlí. Stůl byl prostřen a všechno bylo připraveno, ale nikdo nepřišel. Všichni byli příliš zaměstnáni či něčím zaujati.

Každý měl dobrý a legitimní důvod, proč nemůže přijít. Vždyť se svému příteli nevyhýbali, aby si mohli chodit po večírcích či barech. Naopak, Bible všechno, co tito lidé dělali, chválí: Nakupování a prodávání poskytuje rodině zabezpečení a vyzkoušení větší koupi zní jako obchodní praktika. A konečně manželství je požehnáním, ke kterému Písmo pobízí.

A přesto, jak reagoval ten bohatý muž? Písmo říká: „Pán tehdy sluhovi poručil: Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři“ (verše 23-24, B21).

Ježíš tímto podobenstvím ukazuje na velice důležité hledisko. Každá z těchto dobrých a legitimních věcí se stává hříšnou, když jí dáme přednost před Pánem.