VEZMI SI ZE MNE VŠECHNO, JEŽÍŠI by Gary Wilkerson

Začátkem 19. století, po své návštěvě jednoho manželského páru a jejich osmi dětí, napsala mladá žena píseň. Všichni členové rodiny chodili do kostela, avšak během pěti dnů strávených s nimi cítila v jejich srdcích chlad vůči Božím věcem. Zdálo se, že postrádají duchovní zapálení a úctu k Bohu.

Velmi obtížena tímto modlitebním břemenem se tato mladá dáma horlivě modlila za své hostitele po celou dobu, co byla s nimi, ve víře, že Bůh bude jednat v jejich srdcích. Též v lásce mluvila pravdu a s odvahou je varovala. Než odešla, v domě nastalo probuzení. Hodiny plakali, když se radovali z toho, co Duch svatý uskutečňoval v jejich životech!

Skladatelka té písně, Frances Havergal, řekla: „Byla jsem příliš šťastná na to, abych spala. Většinu noci jsem strávila ve chvále a v obnově svého vlastního zasvěcení. Tato krátká dvouverší se utvářela sama a vyzváněla v mém srdci, jedno po druhém, dokud neskončila slovy: ‚Vždycky celá pouze tvoje!‘“

HYMNUS ZASVĚCENÍ

Vezmi můj život a ať je zasvěcen tobě, Pane.
Vezmi mé dny a mé chvíle, ať plynou v ustavičné chvále.
Vezmi mé ruce a ať se hýbou na podněty tvé lásky.
Vezmi mé nohy a ať jsou svižné a pro tebe krásné.

Vezmi můj hlas a nechť vždy zpívám jen pro tebe, můj Králi.
Vezmi mé rty a ať jsou poselství od tebe plny.
Vezmi mé stříbro a zlato, ať nezadržím z nich ani trošku.
Vezmi můj rozum a použij všechnu moc, jak sám zvolíš.

Vezmi mou vůli a učiň ji tvou, ať již nadále není mou.
Vezmi mé srdce, je tvým vlastnictvím, ať je tvým trůnem královským.
Vezmi mou lásku, můj Pane, vylévám u tvých nohou svou pokladnici.
Vezmi mne a já budu vždycky celá pouze tvoje.

Požádal jsi Boha, aby tě znovu naplnil mocí Ducha svatého? Vyzývám tě, aby ses modlil: „Vezmi si ze mne všechno, Ježíši. Chci, aby byl můj život cele zasvěcen tobě!“