ZPÁTKY K PRVNÍ LÁSCE

„Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku.“ (Zjevení 2:4)

Věřím tomu, že toto varování, adresované sboru v Efesu je míněno také všem křesťanům, žijícím v těchto posledních dnech. Jednoduše řečeno, Bůh nám říká: „Nestačí, že jsi laskavý, štědrý a pilný služebník, který je zarmoucený hříchem a hlásá pravdu. Nestačí, že dodržuješ morální zásady, snášíš kvůli mně utrpení nebo dokonce jdeš na smrt kvůli své víře. To všechno je součástí toho, že si bereš na sebe můj kříž.

Můžeš dělat všechny tyto věci v mém jménu, ale pokud během toho tvá láska ke mně neroste, pokud se nestávám stále víc a víc tím největším potěšením tvého srdce, tak jsi ztratil svou počáteční lásku. Jestli tvá láska ke mně již není v centru tvého zájmu, tak mám něco proti tobě.“

Přemýšlej nad slovy Davida: „Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!“ (Žalmy 83:25) Je to silné vyjádření, přesto tím David nemyslí, že nemiluje lidi. Spíše má na mysli, že nikdo nemá takové místo v jeho srdci, jako Pán. Touží po něm nade vše.

David také píše: „Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.“ (63:2) „Jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše má: Kdy už půjdu a spatřím Boží tvář?“ (Žalmy 42:2-3)

David říká: „Žízním po Bohu, jako když laň vyprahne po honičce. Laň půjde i za hranici vyčerpání, jenom aby nalezla vodu.“

Podobně, Ježíš říká křesťanům v Efesu: „Přestali jste po mne prahnout, jak prahne laň. Již nejsem centrem vašeho zájmu. Možná jste ochotni mi sloužit, ale již nejsem na prvním místě ve vašich srdcích!“
Vrať se ke své počáteční lásce ještě dnes. Popros Ježíše o milost a sílu, abys znovu začal střežit svou lásku k Němu!