DEN MZDY

Chci vám nastínit čtyři tragické následky, které postihnou ty, kdo sesazují Pána.

1. „Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila pro sebe“ (Ozeáš 10:1).

Každý v Izraeli se staral jen o sebe a výsledkem byla naprostá prázdnota. Ozeáš hovořil k věřícím a ukazoval jim, co se stane všem, kdo ve svých životech sesazují Pána. Takoví lidé se stávají sobeckými a zkroušenými a každá jejich snaha končí prázdnotou.

2. „Jejich srdce je úlisné…Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče“ (verš 2).

Srdce amerického národa je rozdělené. Američané platí za pouhé vyznávání Boha svými rty a za náboženství, ale neuctívají Pána v pravdě. To vede přímo ke zhroucení všech našich posvátných institucí. Když ztratíme víru v Boha a vložíme svou důvěru v něco jiného, ta věc se nám stane modlou. To se dnes děje v našem národě. Naše společnost již nevěří Bohu, místo toho se obrací na vládu, prezidenta, systém vzdělávání, sociální podporu – to všechno zkouší, aby nalezla nějakou stabilitu. Bůh říká: „Pokud mi nebudete věřit, učiním, že všechny vaše instituce, ve které vkládáte důvěru, selžou.“

3. „Vy jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zlo, živili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní cestu, a na množství svých hrdinů…“ (verš 13).

Ozeáš říká: „Přestali jste důvěřovat Pánu a teď budete sklízet plody nepravosti!“ Dnešní lidstvo je světaznalé, vzdělané a dobře informované. Sesazujeme Boha – odmítáním Bible a modlitby – a vyvyšujeme vědu, psychologii a vzdělání. A přece se vás zeptám: Jaká je z toho úroda? Co nám přinesla veškerá naše znalost?

4. „Nemáme krále, řeknou tehdy, neboť jsme Hospodina nectili“ (verš 3).

Ozeáš byl Izraelským prorokem, ale když Izrael znovu sklouzl ke špatnému, nebyl schopen tu ztrátu víry ukončit. Jeho slova nepřinášela žádnou autoritu. Kdykoli mluvil, lidé jen potřásali hlavami a říkali: „Nemáme žádné vedení, žádný směr. Pohybujeme se bez cíle.“

Právě teď se totéž děje v Americe a v dnešní církvi. Mnoho křesťanů se vysmívá svým pastorům a zesměšňuje jejich autoritu. Proč? Protože slova těchto mužů nemají žádnou moc. Lidé říkají: „Už nemáme ve své církvi žádné vedení. Jsme ztracení a zmatení.“ To je mzda za sesazování Pána!