„NICKY, JEŽÍŠ TĚ MILUJE!“

Nejsem proti moderním způsobům služby. Pro svou službu používáme mnoho takových věcí, tyto „služební předměty“ nám však nedávají žádné vedení. Trávíme čas na kolenou, hledáme Pána pro vedení ve všech oblastech naší aktivní pomoci. A přesto je modlitba pro mnohé dnešní služebníky zbytečná. Spoléhají na počítače a moderní metody více, než na Krista.

„Odborníci“ se dnes ujímají opratí církve. Na hřích je pohlíženo psychologicky a je nazýván „nemocí.“ O závislých na drogách je řečeno, že mají „slabost.“ Oltáře jsou nahrazeny poradními místnostmi. Proroci svatosti jsou nahrazeni psychology a sociálními pracovníky, kteří chrlí nejnovější, na člověka soustředěný, žargon. Stručně řečeno, Ježíš je sesazován – a Freud je vyvyšován.

Před padesáti lety mě Bůh vedl, abych začal se službou drogově závislým a alkoholikům v New York City. Neměli jsme žádné peníze ani žádné příručky, byli jsme pouze závislí na Duchu svatém. Na dveřích našich kanceláří stálo: „Žádný zde nezáří – pouze Duch svatý!“ Během svých bohoslužeb jsme se modlili: „Pane, naše pomoc není psychologická ani psychiatrická, ale z Ducha svatého. Nemůžeme se pohnout z místa, dokud nezměníš to srdce!“

Nicky Cruz, jeden z prvních členů gangu, s nímž jsme se setkali, byl ve svém srdci vrahem. Jeho případu se ujal jeden náš známý psychiatr. Poté, co jsme s Nickym strávili celý den, psychiatr rozhodl, že je Nicky nenapravitelným a beznadějným. (Málo tento muž věděl o tom, že Nicky rád pletl hlavy „nejvyšším doktorům.“)

A přece měl Ježíš pro Nickyho jiné plány, a uskutečnil je pět minut poté, co odborníci řekli, že se nedá nic dělat. U Nickyho nebyla provedena psychoanalýza, jeho hlava nebyla vyšetřena. Ne, Bůh vyslal do jeho srdce šíp a tím šípem byla pravda z evangelia: „Nicky, Ježíš tě miluje!“

Ve chvíli odešlo Nickyho kamenné srdce a bylo nahrazeno srdcem masitým. Nicky plakal a všechny nás objímal. Byl nadpřirozeně proměněn mocí Boží poté, co nad ním odborníci zlomili hůl.