SNAHA O SPRAVEDLNOST by Gary Wilkerson

Už jsi se někdy bezúspěšně snažil o spravedlnost? Řekl sis: „To je naposledy, co jsem spáchal tento hřích“ a vydrželo ti to ani ne do zitřka? Už jsi se někdy modlil: „Pane, at to stojí cokoliv, chci rozdmíchat horlivost ve svém srdci," a ihned jak slova ochladnou, upadneš nazpět do svých starých zvyků? A když jsi neuspěl, snažil jsi se víc? A opět se ti to nedařilo?

Možná jsi se někdy divil: „Proč mi Bůh nepomohl? Tolik toužím po tom být spravedlivý, ale čas od času se mi to nedaří.“ Kde je tedy Bůh, když dojde na moji svatost? Kde je Jeho pomoc když mám vést svatý život?

„Horlí pro Boha, jenže v nevědomosti.“ (Římanům 10:2). Pavel zde říká, že Izrael měl špatný pohled na Boží spravedlnost. Mysleli si, že jim jen stačí vědět co dělat, ale Pavel poukazuje na to, že dosažení spravedlnost záleží na tom Koho známe. Stejně jako Izraelci, i my máme skrze víru v Krista přístup k Boží trvalé spravedlnosti. Ale můžeme zamítnout přístup stejně snadno jako lidé Izraele, pokud se budeme opírat o náš vlastní výkon namísto ve víru v Ježíšovu dílo pro nás.

Bůh nepožehná úsilí vytvořit si vlastní spravedlnost. Žehná pouze dílu svého Syna Ježíše. Jsme posvěceni - náše svaté kráčení je udržované - pouze skrze víru v Krista a Jeho prolitou krev za nás. A stejně tak, dle Pavla, se odmítl i Izrael „poddat Boží spravedlnosti.“ Jak často si říkáme: „Můžu žít spravedlivě“, ale pak se nespoléháme na Ježíšovo poskytnutí spravedlnosti? Zde jsou čtyři příklady toho, kdy jsme víc nadšení pro vlastní spravedlnost namísto té Boží:
  • Zlobíme se když uděláme chybu. Myslíme si: „Očekával jsem, že to zvládnu lépe.” 
  • Jsme pyšní na své úspěchy. Říkáme si: „Jsem duchovnější než předtím.” 
  • Soudíme prohry ostatních. Myslíme si: „Díky Bohu, že nejsem jako on.” 
  • Žárlíme na úspěchy druhých. Říkáme si: „Proč nefunguje má snaha o získání spravedlnosti jako u nich?“ 
Když se nám něco nepodaří, snažíme se nafouknout naše úsilí. Problém ale je, že jsme to nebyli my, kdo tam naši spravedlnost původně vložil, ale Bůh. Být obnoven do správného postavení v Pánu se nestane, protože něco uděláme. Děje se to z víry v Pána. Vyžaduje to kající a zlomené srdce - skromné přiznání, že Jeho moc nás sama obnovuje do správného postavení.