BLÁZNIVÁ VÍRA by Gary Wilkerson

Cítíš, že se Bůh chystá uvolnit ve tvém životě něco ohromného? Možná, že mluví ke tvému srdci: „Připravil jsem pro tebe něco zvláštního. Brzy se mnou začneš chodit tak, jak jsi to nikdy předtím nepoznal.“ Možná, že je tvůj život už Bohem velmi požehnaný. A teď Duch svatý říká, že jeho dlouho zamýšlené zaslíbení se brzy zcela uskuteční – a tebe to udiví. Pokud jsem právě popsal tvůj život, můžu ti říci s autoritou Písma: Připrav se prozkoumat své srdce.

Tato další část je o tom, co nazývám prožívání „bláznivé víry.“ Bláznivá víra věří bez ohledu na to, jak dobré jsou okolnosti, že to nejlepší ještě přijde. Je to víra, která říká: „Nakolik sníme a děláme velké věci pro Boží království, jeho vize je vždycky předčí.“ To, co Hospodin dělá po dobu krátké existence církve, kde jsem pastorem, předčilo má nejbujnější očekávání. Nemine jediný týden, aby někdo neodevzdal svůj život Ježíši. Kdykoli rozdáváme jídlo chudým, mnozí příjemci se ptají: „Proč to děláte?“ Odpovídáme: „To Ježíš,“ a oni mu odevzdají své životy.

To všechno se děje zázračně. Za tři roky se naše církev o nedělích rozrostla ze tří manželských párů na téměř 1 500 lidí. Noví věřící rychle dorůstají do věrných učedníků a jejich poznání o Bohu roste.

Bůh nejenže předčí naše očekávání, on nám ukazuje, jaká jsou jeho očekávání, a to je úžasné. Jenom v naší oblasti je ještě čtvrt milionu lidí, kteří neznají Krista, a loni nás Pán přiměl, abychom založili dvě nové církve.

Toto je ze všeho nejbláznivější část: „Věřím, že přijdou ještě velkolepější věci. Jsem přesvědčen, že Bůh zjeví sám sebe mocněji – nejen ve spasených, ale v aktivní pomoci, v pomoci chudým, v dopadu na město.

Zní to neuvěřitelně, že? Ovšem, že je to neuvěřitelné. Ale teď přichází na řadu ta těžká část. Totiž, že Bůh žádá svůj lid, aby prozkoumal svá srdce.

Uvědomujeme si, že naše spravedlnost je jako špinavé hadry, že potřebujeme jeho milost. Ale ve skutečnosti jenom když jsme připravení na okraji Božího nejvelkolepějšího díla v našich životech, tehdy nás žádá, abychom přemýšleli o těchto otázkách: „Je v mém srdci něco, co se Pánu nelíbí? Zanedbal jsem něco, o co mě žádal?“ Nechci, aby něco v mém životě brzdilo Boží dílo!