DAVID NEMĚL V RUCE MEČ by Gary Wilkerson

„Tak zdolal David Pelštejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč…Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí, a až k branám Ekrónu; i padali ranění Pelištejci“ (1. Samuel 17:50-52).

Když David zabil Goliáše, osud se tak dramaticky obrátil, že Izrael přinutil klopýtající Pelištejce, aby prchali. V těchto verších je nejdůležitější jedna krátká věta: „David neměl v ruce meč.“ Bůh sám dokázal věrnost skrze Davidovu víru – a to naplnilo vírou všechny izraelské vojáky. Veškerý výsměch a ostuda byly pryč a Izraelitům se navrátila sebedůvěra – důvěra, že jejich Bůh půjde do bitvy s nimi.

Když vidíme jednat Boží moc v náš prospěch, je to silným zážitkem a naše sebedůvěra je obnovena, abychom mohli vstoupit do boje. Bitva je Kristova, který na nás volá: „Pojďte a vizte mou vítěznou ruku. Odřízl jsem hlavu vašeho žalobce!“ Nyní máme oprávnění Ho následovat a říkat: „Pane, ty jsi mne neopustil. Ty jsi tohle všechno dovolil – každou komplikaci, dokonce i výsměch. A učinil jsi tak z milosti, abych mohl v Tebe věřit.“

A přesto se mnozí z nás ptají: „Kdy se Hospodin pohne v můj prospěch?“ Odpovědí na to je, že Ježíš se už pohnul! Vaše vítězství bylo zajištěno před 2 000 lety na kříži. Jeho triumf na kříži je totéž vítězství, které přivádí k úprku každého obra v našich životech. Možná máš problémy v manželství, ale tvůj Pán pro tebe připravuje budoucnost a naději. Tvé děti možná nevedou zbožný život podle tvých představ, ale Ježíš získal jejich spásu. Můžeme bojovat na mnoha frontách, ale naše vítězství zajišťuje Kristus.

Dokážeš teď vidět své nepřátele, jak jsou poraženi? Mysli na všechny obviňující hlasy, které jsi slyšel. Můžeš jim všem odpovědět: „To je tvůj konec, ďáble. Ježíšovo vítězství tě nutí uprchnout. Moje vítězství je již zapečetěno a získáno. Kdykoli se Mu zachce, bude můj Hrdina to vítězství prokazovat a svět Ho spatří ve vší Jeho slávě. Všichni poznají, že nebojují proti meči a kopí, nýbrž proti Hospodinu.“