CHOZENÍ V DUCHU by Gary Wilkerson

Většina z nás by připustila, že zřídka cítíme, že v nás pracuje Boží milost. Proto máme sklon pochybovat o tom, že v nás zůstává jeho přítomnost. Pavel toto naše dilema nastínil v listu Galatským, kde píše: „Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla“ (Galatským 5:16).

Zní to dost jednoduše, ale my máme sklony brát tuto Pavlovu radu jako příkaz, který musíme uposlechnout. Zatínáme zuby a říkáme: „Dnes budu chodit v Duchu.“ Potom, když zakopneme, si myslíme, že nejsme „duchovní,“ a tak to zkoušíme ještě namáhavěji. Náhle jsme znovu pod zákonem, protože se obracíme na naši tělesnou schopnost více, než na důvěru, že již jsme v Duchu.

Pavel říká: „Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem“ (5:18). Jinými slovy: Duch Boží ve vás přebývá, dává vám úspěch v každé době díky jeho milosti, která vás zmocňuje. Když Pavel říká, „Choďte v Duchu,“ myslí tím, „Choďte pod milostí, a ne pod zákonem.“

Pavel nám dále ukazuje výsledek chození v Duchu. „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací“ (5:22-23). Povšimněte si: Tyto věci nepřicházejí díky našemu konání. Jsou ovocem spravedlnosti, kterou do nás Bůh vložil - jsou výsledkem jeho činnosti v nás.

Někdy asi necítíš, že hodně miluješ, ale láska je v tobě, protože ji tam Bůh vkládá. Asi necítíš radost a pokoj, ale Bůh do tebe obojí pevně zasadil. Jeho Duch v tobě pracuje každou hodinu každého dne, k jeho velké slávě a ke tvému obrovskému požehnání.

V jedné z nejúžasnějších pasáží Písma nám Pavel poskytuje Boží odpověď na lidské okolnosti: „Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho…Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti“ (Římanům 7:25, 8:1-2).