TO JE TO VÍTĚZSTVÍ

„A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra“ (1. Jan 5:4).

Selhal jsi? Je nějaký hřích, který tě snadno přepadne? Cítíš se jako ochablý zbabělec, který není schopný zvítězit nad skrytým hříchem? Ale s tou ochablostí, která je v tobě, cítíš také sžíravý hlad po Bohu? Toužíš po Něm, natahuješ se po Něm? Ten hlad a žízeň jsou klíčem ke tvému vítězství. Odlišují tě ode všech ostatních, kteří se provinili tím, že selhali ve vztahu k Bohu. To tě odděluje. Musíš si ten hlad udržet. Udržuj si žízeň po spravedlnosti. Nikdy neospravedlňuj svou slabost, nikdy se jí nepoddávej, nikdy ji nepřijímej do svého života.

Tvým vítězstvím je víra. Abraham měl slabost; lhal a téměř svou ženu uvrhl do cizoložství. Ale Abraham „věřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost.“ Bůh odmítl počítat mu jeho hřích – protože věřil!

Jistě, že selháváš. Možná jsi selhal včera – nebo dokonce i dnes! Věříš však, že Ježíš má moc absolutně tě osvobodit od moci hříchu? Věříš, že Ježíšův kříž znamená, že je zlomeno otroctví hříchu? Přijímáš skutečnost, že zaslíbil, že tě oprostí od Satanovy léčky?

Dovol mi, abych ti řekl, kde, jak věřím, leží to vítězství. Ať tvé srdce přijme všechna zaslíbení o vítězství v Ježíši. Potom ať tvá víra řekne tvému srdci: „Asi ze mne není to, co bych chtěl, ale Bůh ve mně jedná a má moc uvolnit hřích, který se mě drží. Možná to půjde krůček po krůčku, ale přijde den, kdy zvítězí víra. Nebudu navždycky otrokem. Nejsem loutka ďábla a nenechám ho vyhrát. Jsem slabé Boží dítě a chci Ježíšovu sílu. Chci vyjít jako zlato přečištěné ohněm. Bůh je na mojí straně! Všechno svěřuji Tomu, kdo je schopen ochránit mě před selháním a uvést mě jako bezchybného před Boží trůn – s nesmírně obrovskou radostí.“