ON TĚ UČINIL NOVÝM by Gary Wilkerson

Jste svobodní? Nejspíš si myslíte: „Samozřejmě, byl jsem očištěn, vykoupen, posvěcen Ježíšem a žiji pro něj.“

A teď následující otázka. Odráží tvůj každodenní život nádhernou svobodu kterou jsi právě popsal? Mohou tví přátele, tvá manželka, tvé děti říci, že jsi byl osvobozen? Či jsi jako zástupy křesťanů, kteří cítí, že jsou na duchovní houpačce? Je tvá cesta s Ježíšem neustále nahoru, dolu. Zdánlivě duchovní v jednom okamžiku a tělesná v druhém?

Vírou přijímáme velké pravdy o Ježíšově „práci“ pro nás – spáse, vykoupení, posvěcení, vysvobození. Přesto pro mnoho z nás, toto jsou "duchovní pravdy", které existují v jiném světě. Zpíváme a radujeme se v církvi každý týden z toho co Ježíš udělal pro nás – ale je Jeho dar svobody realitou našich každodenních životů?

Občas my všichni zápasíme, aby jsme zůstali čistí v myšlenkách i činech. Možná jsi tento týden řekl něco nelaskavého své ženě a teď se dusíte otázkou, „Co je špatně se mnou? Proč nemůžu být požehnáním v mém manželství?“

Kdykoliv my padneme na naší cestě s Bohem, ptáme se: „Skutečně nás Bůh osvobodil? Možná občas dokonce zpochybňuješ své spasení. Příteli, toto není svoboda. Tak co tedy skutečně znamená být vysvobozený v Kristu? První důkaz toho je od Ježíše, který říká: „Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? ... Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.” (Matouš 6,27; 33 B21)

Kristus nabízí stejná slova pro každého z nás, kdo je obtížen starostmi s duchovním životem: Nedělejte si starosti! Nezáleží na tom, jak zničeně se cítíte z vaší cesty s Ním. On vyhlásil: „Jste novým stvořením“ (viz. 2 Korintským 5,17) V okamžiku kdy jste se rozhodli následovat Ježíše, on vás učinil novými – a to se nikdy nezmění. Dokonce i když si myslíte, že jste zabloudili příliš daleko. Ježíš říká opačné: „Netrapte se starostmi. Já jsem vám poskytl všechno potřebné, abyste mohli mít společenství se mnou. “