NAZÍ KŘESŤANÉ

„Mojžíš viděl, jak si lid bezuzdně počíná, to Áron jej nechal počínat si bezuzdně ke škodlibosti jejich protivníků.“ (2 Mojžíšova 32:25)

To hebrejské slovo nahý tady použité je para, to znamená „ uvolnit se, vystavit se, vzdát se zdrženlivosti.“ Také to znamená: „Nový začátek“.

Izraelci si říkali: „Věci se nedějí tak jak by měli. Jsme unaveni z této bitvy, jsme unaveni z čekání na Boha. A teď si jdeme konečně užít sami. Pryč s tím starým. Chceme novou svobodu, nový začátek – a chceme to teď hned!“

Nahota v Bibli má také něco společného s tím, že v boji nemáme štít. Každý člověk, který neměl štít byl považovaný za nahého. Tito Izraelci byli doslova nazí – svlečení tancovali před zlatím teletem až odložili i jejich zbroj.

Umíte si představit jejich nepřátele? Amálekovci, jak se dívají z okolních hor na tuto divokou scénu? Amálekovci se jednou třásli před každým pohledem Izraele. Bůh jim do srdcí dal hrůzu před svým lidem, ale teď viděli Izrael si svlíkat zbroj a sundávat si oblečení. Amalekovci se jim posmívali: Podívejte se! Oni jsou stejní jako my. Jejich Bůh nemá žádnou moc. Oni mu nedůvěřují. Vidíte? Odkládají všechny své přísné způsoby. Chtějí chtíč, zábavu a žívat si jako zbytek z nás. Jaká svatost! Jaké pokrytectví!

V tomto jednom skutku nahoty, Izrael znevážil jejich Boha. Udělali z jejich Pána Boha bez srdce, krutého, bezcitného a bezmocného. Pošpinili Jeho čest, Jeho majestát, Jeho všemohoucnost. Nebyli už tím příkladem pro svět.

To je přesně co děláme my, když svlékneme plášť víry a vzdáme se té důvěry v Boha. Také bez té dětinské důvěry v Boha, křesťan stojí nahý před tímto světem, vystavený všem pochybnostem, obavám a nedůvěře!