BOHATSTVÍ JEHO MILOSTI by Gary Wilkerson

„V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul“ (Efezským 1:7-8).

Cítím, že se církev ještě nezačala byť povrchně zabývat milostí. Párkrát si z poháru milosti usrkáváme, když čas od času chodíme s Bohem, a potom postupně začínáme spoléhat na naše schopnosti.

Nemůžeme být vybíraví, co se týče našich oblastí poslušnosti. Vyžaduje se po nás, abychom dělali to, k čemu nás Hospodin povolává. Když Ježíš říká, že se máme narodit znovu, mít víru, modlit se a hledat Jeho tvář, milovat svého bližního, milovat svou ženu tak, jako Kristus miluje církev, každý jeho příkaz je ano a amen. A přesto některé církve dávají jistým oblastem poslušnosti přednost před jinými. Zdůrazňují evangelizaci, nebo sociální spravedlnost, nebo politický aktivismus, nebo službu chudým, nebo modlitbu. Možná to nepřipouštějí, ale pohlížejí na jiné církevní důrazy jako na něco menšího v Božích očích.

Když církev jede na jeden válec místo na osm, nemůže se líbit Bohu. On nám prostě nedovolí ignorovat jisté své příkazy. Přečtěte si 3. Kapitolu Zjevení, abyste získali představu o Jeho nespokojenosti, když takto jednáme. Jakýkoli člověk či církev, kteří neposlouchají Boží příkazy, žijí v neposlušnosti. Ano, dokonalá poslušnost není v našich silách. Důvodem, proč máme tendence zdůrazňovat jisté oblasti poslušnosti ve svých životech, je to, že je snadnější je splnit. Dokonce za ně můžeme sklidit odměnu. Avšak naprosto se mineme cíle.

Jestli máme radostný a vítězný život, to nezávisí na tom, zda se nám podaří či nepodaří poslechnout Boží příkazy; je to spojené s tím, jak se Božími příkazy zabýváme. Jako dítě mne v církvi učili, že mohu vyvolat duchovní změny vlastní vůlí. Vedoucí mládeže nám říkali: „Můžeš se změnit, aby se k tobě pokušení již nevrátila. Můžeš se zlepšit ve všem.“ Netrvalo nám dlouho, než jsme zjistili, jak je to bezvýsledné.

Podstatou není změnit sám sebe. Podstatné je dovolit Boží milosti, aby nás zmocnila k přeměně – v nás samotných i ve světě.