NEJBLIŽŠÍ PŘÁTELÉ

Koho považuješ za své nejbližší přátelé? Ať už tomu věříš nebo ne, i tato otázka je předmětem Pánova zájmu, protože tvá přátelství hlasitě promlouvají o stavu tvého srdce, a to nejen k Bohu ale i ke světu.

"Pane, co si myslíš o mých vztazích - přátelstvích? Máš z nich radost?" Položil sis někdy tyto otázky? Pravdou je, že spravedlivý přítel může být pojítkem k požehnání a Boží přízni, neboť tě povzbuzuje ke zbožnému životu. Na druhou stranu bezbožný přítel může být poutem k různému zlu, jež vede i do děsivých svázaností.

Výrazem přítel, který v tomto kontextu používám, nemám na mysli jen blízké rodinné příslušníky. S tímto člověkem bychom měli být úzce spojeni a důvěřovat mu. Stručně řečeno, přítelem je ten, s kterým trávíme čas a komu odhalujeme svou duši.

Okruh tvých přátel a známých je pravděpodobně dost různorodý: "pracovní" okruh zahrnuje tvé spolupracovníky, partnery nebo klienty a "sociální" okruh - ty, s nimiž jsme spojeni v různých oblastech. Patrně jsi také v kontaktu se známými, kteří jsou nevěřící. Apoštol Pavel říká, že není zcela možné se těmto kontaktům vyhnout, museli bychom tento svět úplně opustit!

Bohu ale nejvíce záleží na tvých intimních vztazích - partnerech. Jedná se o ty, které miluješ nejvíce a kteří také nejvíce ovlivňují tvůj život. Vzájemně se přitahujete, ve většině věcí se shodujete, takže máte pocit, že jeden druhému můžete otevřít svá srdce.

Písmo nám říká, že nemáme ignorovat Satanovy svody. A jedním z nejčastějších útoků ďábla je přivést do našeho vnitřního okruhu přátel někoho, kdo kráčí v klamu - pekelného agenta, který má za úkol nás zničit. Tento manévr většinou satan používá u osamělých a soucitných křesťanů. Snaží se obrátit laskavost nenáročných lidí ve spříznění se zlým duchem!

“Nepleťte se: Špatné vztahy (přátelé) kazí mravy.“ (1. Korintským 15:33).