VĚRNÁ PŘÁTELSTVÍ

Pokud jsi Ježíšovým následovníkem – Kristovou pokrevní linií, pak se Satan bude snažit přivést do tvého života někoho, kdo by zničil vše zbožné v tvém životě!

Možná si teď říkáš: „Moment! Nechci o svých přátelích pochybovat nebo je najednou začít z něčeho podezírat.“ Pokud se jedná o skutečné přátelé, jež pojí tvé srdce v Duchu Kristově, není třeba se při zkoumání těchto vztahů ničeho obávat. Na veškerá svá přátelství bys měl pohlížet ve světle Písma.

Je snadné zjistit, zda tvoje blízká přátelství pocházejí od Boha, nebo byly nastraženy nepřítelem. Zamysli se nad svými nejlepšími přáteli a pak odpověz na tyto otázky:
  • Pomlouvá, očerňuje nebo mluví špatně o druhých? 
  • Neustále polemizuje o Písmu, s tím, že jeho debaty nikam nevedou? 
  • Nazývá nebo považuje zbožné lidi za "farizeje"? 
  • Zaznamenáváš v jeho slovech ducha neposlušnosti, závisti nebo podezíravosti? 
  • Plive jedovaté sliny vůči své partnerce - partnerovi? 
  • Podařilo se mu zasadit do tvé mysli nelaskavé myšlenky o druhých? 
  • Pomalu se připojuješ k jeho chrlení hořkosti? 
Pokud na tvého přítele sedí některé z těchto kritérií – a jsi kvůli tomuto přátelství odtahován dál a dál od Ježíše – pak si můžeš být jist, že tohoto přítele uvedl do tvého života ďábel. Jedná se o ducha Achábova a byl poslán, aby zničil Kristovo dílo v tobě!

Na druhou stranu opravdový a zbožný přítel se vždy a za všech okolností uchýlí na stranu Božího Slova, nebude na tvé straně jen proto, že jste přátelé. Takový přítel tě nebude podporovat v hořkosti hříchu. Má tě dost rád na to, aby ti řekl pravdu.

„Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka.“ (Přísloví 27:6)