OD SLÁVY K SLÁVĚ

Pavel hovoří o službě, ke které je povolán každý křesťan; o takové, která nevyžaduje žádné zvláštní dary či obdarování. Má být vykonávána všemi, kdo byli znovuzrozeni, jak uznávanými služebníky, tak i laiky. Ve skutečnosti je tato služba prvním povoláním každého věřícího a všechny ostatní záležitosti z ní musejí vyplývat.

Žádná služba se nemůže Bohu líbit, pokud není zrozena z tohoto povolání. Mluvím o službě zhlížení se v Kristově tváři. Pavel říká: „My všichni se pak s odkrytou tváří zhlížíme v Pánově slávě jako v zrcadle“ (2. Korintským 3:18).

Co to znamená zhlížet se v Pánově slávě? Pavel hovoří o oddaném a cíleném uctívání. Je to čas, který je vyhrazen Bohu, abychom se v Něm jednoduše zhlíželi. A apoštol hned dodává: „Poněvadž tedy máme tuto službu“ (4:1). Pavel objasňuje, že zhlížet se ve tváři Krista je služba, které se všichni musíme oddat.

Řecké slovo v tomto verši pro zhlížet se je velmi silný výraz. Naznačuje nejen, že máme hledět pozorně, ale také že máme „zaměřit svůj zrak.“ To znamená rozhodnout se, že „se nepohnu z této pozice. Předtím, než budu dělat cokoli jiného, předtím, než se pokusím provést jedinou věc, musím být v Boží přítomnosti.“

Mnoho křesťanů nesprávně vykládá výraz „zhlížet se jako v zrcadle“ (3:18). Myslí na zrcadlo, z něhož se Ježíšova tvář odráží k nim. Ale to zde Pavel neměl na mysli. Hovoří o upřeném zaměřeném pohledu, jako bychom soustředěně civěli na něco do zrcadla a snažili se to vidět jasněji. Máme „upřít své oči“ tímto směrem v rozhodnutí vidět Boží slávu ve tváři Kristově. Máme se zavřít do nejsvětější jen s jednou myšlenkou: zírat tak soustředěně a být v blízkém kontaktu s Ním v takové oddanosti, že jsme proměňováni.

Pavel říká, že člověk, který je zavřen s Kristem a zírá na Něho, je proměňován. Co se děje, když se věřící zhlíží v Kristově tváři? Pavel píše: „My všichni se pak s odkrytou tváří zhlížíme v Pánově slávě jako v zrcadle a jsme proměňováni v tentýž obraz, od slávy k slávě, jako od Pánova Ducha“ (2. Korintským 3:18).