BYL JSI OSVOBOZEN? by Gary Wilkerson

Chci se vás zeptat velmi jednoduchou ale důležitou otázku: Jste už osvobozeni? Prvně ta odpověď může být velmi jednoduchá ano, ale ve skutečnosti mnoho z vás žije v nějaké formě vymyšleného, domnívaného světa. Byli jsme vysvobozeni, byli jsme očištěni, byli jsme vykoupeni a posvěceni, jsme čistí, očištěni a žijící pro Boha v nějakém druhu jiného světa, který je ve stínu zemí našeho chápání.

Ve skutečnosti v našem dni, natvrdlá - kostrbatá existence kde se nebe potkává se zemí, abych tak řekl, začínáme mít jiný pocit o našem životě.
Jsem opravdu osvobozen? Mnoho z nás ho denně prosí, "Pane, prosím osvoboď mě! Vysvoboď mě z otroctví, vysvoboď mě z té moci hříchu, z těch návykových vzorců a závislostí." Neustále Boha žádáme aby nás osvobodil.

Ta pravda je, jestli jsi už potkal Ježíše Krista, jestli jsi byl očištěn tou krví Beránka, byl jsi učiněn svobodným v Něm. Jsi vítězné a nové stvoření v Kristu Ježíši!

“Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“
2 Korinstkým 5:17-18

Nemusíš přijít k oltáři a prosit, utápět se v pocitu viny a křičet:"Ach, Bože, osvoboď mě! Bože, prosím změň mě!" Ne, protože on tě už změnil. On tě už učinil novým. Už tě usvědčil z nepravosti a zasadil jeho spravedlnost uvnitř tebe. Jako věřící v Ježíše Krista, nemůžeš ho nutit aby tě ospravedlnil, ale jestli si ho potkal, on tě už ospravedlnil a to úplně. Halleluja! To je dobrá zpráva!