CHOĎTE V DUCHU by Gary Wilkerson

Doufám, že nejsem jediným člověkem, který se občas diví: „Opravdu chodím s darem spravedlnosti, který mi Pán dal?“ Galatským 5:16 říká: „Choďte v Duchu, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše tělesnost.“

Můžeme si vzít kterýkoli úsek Písma a číst jej buď skrze brýle milosti, nebo skrze brýle skutků a Zákona. Když čtu Galatským 5:16, někdy si zvolím způsob uvažování o „skutcích,“ který říká: „Musíš to zkusit udělat takhle!“ Říkám si: „Dobrá, udělám to tak dnes; budu chodit v Duchu!“ Zneklidním se, a najednou vůbec v Duchu nechodím.

Další věcí, o které hovoří Galatským 5:16, je „nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše tělesnost.“ Někdy čteme tento úsek skrze brýle „Jsem tělesný. Ne, já jsem v duchu. Ale potom něco přijde a já se naštvu a jsem zase tělesný!“

Galatským 5:18: „Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod Zákonem.“ Jsi v Duchu? Přišel už Ježíš do tvého srdce? Pokud ano, řekl: „Prověřím si tě a máš-li dostatečně spravedlivé srdce, později pozveme Ducha svatého, aby také přišel“?

Ne! To neudělal! Nemůžeš být spasen, dokud v tobě nežije Duch svatý. A tak, když Pán říká: „Choďte v Duchu,“ neříká: „Snažte se být duchovní,“ říká: „Boží Duch ve vás žije, a tak s ním choďte!“ Poskytl ti přístup ke své spravedlnosti a teď jen říká: „Chop se skutků, které jsem již do tebe vložil. Praktikuj věci, které už v životě máš a přestaň se zneklidňovat a obávat a stresovat.“

Nediv se, když jsi příliš tělesný. Nemusíš říkat: „Bože, můžeš mi pomoci, abych se stal duchovnějším?“ Ne, už jsi duchovní – žije v tobě Boží život! Duch, dech Boží, je v tobě a ty nejsi pod Zákonem.